Szent László Magyar Katolikus Misszió

Taczman Andrea (2018, 2019)
Taczman Andrea (2018, 2019)
Orcskai Marianna (2022, 2023)
Orcskai Marianna (2022, 2023)

Az augsburgi Magyar Katolikus Misszió és annak kezdeti formája az 1940-es évek második felében kezdett szerveződni. Az ide érkező magyarok első csoportjához azok tartoztak, akik nem akartak visszatérni a vörös uralom által megszállt Magyarországra, hanem Németországban maradva várták, hogy javuljon a helyzet, és a történelem olyan fordulatot vegyen, ami kedvező a hazatérésre. Ezt követték nemsokára utána a hazájukból erőszakkal elüldözött, kitelepített polgárok. Majd az 1956-ban kitört szabadságharc leverése is sok magyart kényszerített hazája elhagyására. A 20. sz. végén pedig az 1989-es év volt még meghatározó, amikor ismét újabb csoportok érkeztek, immáron más motivációkkal.

A kezdetben kis közösség idővel folyamatosan gyarapodott és egyre összetettebbé vált. 1956 után sokan vándoroltak ide a Délvidékről, elsősorban munkavállalás céljából. Az 1970-es évek végétől az 1990-es évek közepéig pedig Erdélyből települt ide nagyszámú magyarság. Az évtizedek alatt egy erős közösség alakult ki, melynek tagjai szoros kapcsolatot ápoltak egymással. Már kezdetektől fontos volt számukra az identitás megőrzése, a kultúra ápolása és a katolikus gyökerek megtartása.

A közösséget az 1950-es évek elején Kőmíves János atya indította el, majd vezette azt egészen nyugdíjba vonulásáig. Ő volt az, aki az 1956-os események után fogadta az első menekült fiatalokat, és segítette őket a letelepedésben, valamint lelki támogatást nyújtott nekik. Kőmíves atyát követően igen nagy gyakorisággal váltották egymást a plébánosok. Az 1950-es évektől 2017-ig összesen tizenegy plébános fordult meg a közösségben. Jelenleg Csibi Sándor plébános vezeti az egyházközséget, aki 2017 novemberében érkezett Augsburgba.

A misszió megalakulásának kezdetétől az évtizedek során aktív közösségi élet bontakozott ki. Folyamatosan jöttek létre az egyes kiscsoportok – képviselőtestület, rózsafüzér csoport, kórus, szeretetvendégségeket előkészítő csoport, passiócsoport –, melyek önkéntesen szolgálják a misszióhoz tartozó magyar híveket. Folyamatosan alakultak ki a misszió identitásőrző és hitéleti programjai is mint a nemzeti megemlékezések, anyák napi ünnepség, Mikulásvárás, betlehemes, az őszi és farsangi bál, önkéntes est és a májusi missziós zarándoklat. Az eseményekről és a misszió életét érintő aktualitásokról évente kétszer Missziós Üzenet címmel kiadvány jelenik meg.

A misszió 2009-ben Szent Lászlót választotta védőszentjéül. Azóta éves programjának csúcspontja a június végi Szent László búcsú és az ahhoz kötődő kulturális program, mely mára a bajorországi magyarság egyik kiemelkedő eseményévé vált. A mellékelt csoportkép is egy ilyen alkalommal, a 2019-es Szent László búcsún készült.

A közösség életében kitüntetett szerepe van a magyar nyelvű szentmiséknek és a vasárnapi szentmisék utáni szeretetvendégségnek. A szentmiséken túl további szentségek kiszolgáltatásában és az azokra való felkészítésben, valamint lelki szolgálatokban is aktív szerepet vállal a misszió (pl. gyónás, lelki beszélgetés, beteglátogatás, házasságra és keresztelésre való felkészítés, házszentelés). A misszióhoz két környékbeli város, Kempten és Neuburg an der Donau tartozik fíliaként, ahol szintén rendszeresen vannak magyar nyelvű szentmisék.

A misszió különlegessége, hogy keretein belül már az 1990-es évek második fele óta működik hétvégi magyar iskola, mely néhány évvel később kiegészült magyar óvodával is. Jelenleg Szent Piroska Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda néven végzi az anyanyelvi oktatást a bajorországi konzuli modell keretében, és a tanév során húsz alkalommal, kéthetente szombaton délelőtt várja a 3-15 éves kor közötti óvodás és iskolás korú tanulni vágyó gyermekeket. Az iskola és óvoda önkéntes pedagógusok bevonásával működik, és fő céljának tekinti, hogy a gyermekek megtanuljanak magyar nyelven írni, olvasni, valamint magyar környezetben ismerjék meg a magyar kultúrát, irodalmat, történelmet és népművészetet. A 2-3 éves kor alatti gyermekeknek baba-mama kört kínál az intézmény, ahol népi eredetű ölbeli játékok és dalok felelevenítésére van lehetőség.

A nyelv- és honismeret órán túl a gyermekek fakultatív módon hittanórán és drámaszakkörön is részt vehetnek. A tanórai foglalkozások a tanév során kiegészülnek jeles ünnepekkel (pl. Mikulás, karácsony, anyák napja), melyek során szereplésre is lehetősége van a gyermekeknek. Ezen kívül az utóbbi években a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nagylelkű támogatásának köszönhetően nyári táborban is részt vehetnek a gyermekek egy magyarországi városban.

További információk elérhetők a Misszió honlapján: https://augsburgi-katolikusok.de/