Magyar Ház, Iskola, Gyöngyösbokréta Táncegyüttes

Takácsy Dorka Kornélia (2016)
Takácsy Dorka Kornélia (2016)

Öt évvel ezelőtt, egy lelkes kis csapat arra gondolt, hogy nagyszerű lenne, ha közös erővel és lelkesedéssel, a vasárnapi iskolát támogató fiatal csoport önálló egyesületként működne tovább. Terveink között szerepelt rendezvények szervezése is, amelyek hagyományt teremthetnek a következő generációk számára. Így alakult meg 2011. március 14- én a Csillagösvény Református Egyesület. 

Mivel tagjaink többsége Erdélyből érkezett, innen eredt nevünk ötlete. Így indultunk útnak - talán botladozva, de annál nagyobb bátorsággal - azt remélve, hogy kis csapatunk megerősödik a montreali magyarság között. Azóta is aktívan részt veszünk minden eseményen, önálló programokat szervezünk, így például a nagysikerű Tavaszi Bált, nyári táborokat és a Magyar Hagyományőrző Műhelyt. Az ünnepkörökhöz kapcsolódóan külön összejöveteleket tartunk.

2013 júniusában beléptünk a Kanadai Magyarok Országos Szövetségébe, ezáltal lehetőségünk nyílt a többi kanadai magyar szervezettel való együttműködésre. Egyesületünk szívesen fogad Kanadában vendégszereplő művészeket is.

Egyesületünk elnöke Nagy Enikő, aki egyben a pénztári ügyeket is ellátja. Alelnökünk Bodoglári Paula, aki a vasárnapi iskolát újjászervezte, és amely eleinte kéthetente, napjaikban pedig heti rendszerességgel várja az óvodás korú gyereksereget.

Balázs Ildikó egyesületünk jegyzője, egyben az egylet médiafelelőse. Ő juttatja el rendezvényeink összefoglaló riportját a montreali médiához, a Magyar Krónikához, valamint a kanadai országos hírlevélhez, a Hungarian Reporter- hez.