Macedóniai Magyarok Teleház Szervezete

Vadlövő Gabriella (2022, 2023)
Vadlövő Gabriella (2022, 2023)

A múlt század hetvenes éveiben, az anyanemzettől távolszakadt magyarok – itt Macedóniában – szembetalálták magukat saját és családjaik asszimilálódási realitásával, és magyarságuk megőrzése érdekében tettekre kényszerültek. Önszerveződési alapon egymásra találtak, és számuk az idő múlásával egyre növekedett. Az elkövetkező időszakban, baráti körökben, majd később nyilvános helyeken, kávézókban találkoztak, és ápolták anyanyelüket és a magyar nemzeti kultúrát.

A Macedón Köztársaság függetlenségének kikiáltása és annak a Magyar Köztársaság általi elismerése egészen új korszakot hozott az itt élő magyarok életébe és szerveződési formájába. A Magyar Köztársaság Szkopjei Nagykövetségének akkori hivatalnokai és a Matáv alkalmazottjai segítették az itteni magyarokat abban, hogy egy legális szervezeti formát hozzanak létre, amelyet a „Macedóniai Magyarok Teleház Szervezete” néven jegyeztek be a civil szervezetek nyilvántartásába.  

Az alapító közgyűlést 2003. január 31.-én tartották, összesen 27 alapító taggal. A szervezet első elnökévé Joteva Zsuzsannát választották, és fő céljait a következő pontokban határozták meg:

1. A magyar kultúra és szellemi vagyon terjesztése.
2. A Macedón Köztársaság területén élő magyar származású és magyar kapcsolatokkal rendelkező polgárok érdekeinek egyesítése és képviselete – a magyar irodalom, zene, művészet, hagyományok, valamint a kultúra és sport megóvása, ápolása, terjesztése és fejlesztése céljából.
3. A macedón-magyar szellemi és művelődési kapcsolatok és viszonyok ápolása, hirdetése és fejlesztése.
4. Az együttélés és tolerancia eszméinek ápolása, fejlesztése és hirdetése valamint a magyar és macedón népek közötti kölcsönös megbecsülés, együttműködés és megértés ápolása és további elmélyítése helyi, nemzeti és nemzetközi szinten.
5. A környezetvédelmi, egészségvédelmi és oktatásügyi polgári öntudat hirdetése és fejlesztése, valamint az ezek megvalósítását szolgáló projektek és tevékenységek végrehajtásában való részvétel, ezáltal az életkörülmények szintjének javítása.
6. Humanitárius projektek indítványozása és azok megvalósításában történő együttműködés, valamint a polgárok egészségét vagy életét veszélyeztető, levegő, talaj vagy víz szennyeződések megelőzésére vagy azok következményeinek felszámolására irányuló akciók lebonyolításában való részvétel.

A Macedóniai Magyarok Teleház Szervezetének tagságát ma már nem kizárólag az itt élő magyarok alkotják. Időközben nagy számban csatlakoztak azok a görög származású makedónok is, akik a görög polgárháború következtében a XX század közepén Magyarországra menekültek, és életük jelentős részét Magyarországon élték le, ott alapítottak családot, és akik Magyarországot második hazájuknak tekintik. Az utóbbi években egyre nagyobb számban csatlakoznak hozzánk azok a helyi macedón barátaink, akik tisztelik a magyar kultúrát és történelmet. 

A Teleház tevékenységei

A Teleház Szervezet megalakulása óta tevékenységéhez sokoldalú támogatást kap Magyarország Szkopjei Nagykövetségétől, valamint a Balassi Intézet, a Szkopjéban működő Szent Cirill és Metód Egyetemre akkreditált magyar nyelvű lektorától. Hálából a szervezet a mindenkori szkopjei magyar lektort tiszteletbeli elnökévé választotta.

A Szervezet éves munkatervében rendszeresen szerepelnek előadások, rendezvények, műveltségi vetélkedők, az itt született második, sőt harmadik generáció számára alap és középszintű magyar nyelvoktatás és történelmi megemlékezések. 

A Szervezet tagjai különösen élénk műfordítói tevékenységet is folytatnak. Külön ki kell emelni Pascal Gilevsk műfordítót, aki több mint 50 éves tevékenységéért több magas rangú állami és művészeti kitüntetésben is részesült, és a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja címet is elnyerte. Az ifjú generációs Czinege-Panzov házaspár pedig az utóbbi években több mint 15 magyar művet fordított le macedón nyelvre. 

A Szervezet egyik kiemelt feladatának tartja azon helyek és események felkutatását, amelyekben magyar származású emberek nyomot hagytak a macedón nemzeti történelemben. Emléktáblákat helyeztünk el azokban az utcákban, amelyek magyar történelmi személyiségekről kapták nevüket, például Szkopjéban emléktáblát kapott Petőfi Sándor, Kossuth Lajos és Liszt Ferenc.

Prilep katonai temetőjében emléktáblát kaptak az első világháború alatt elesett és itt eltemetett magyar katonák.

Krusevo városában felkutattuk az 1956-1957 során ott elhelyezett több mint 300 főnyi magyar menekült történetét, és az ott felvett anyagból a Macedón TV állami csatornája dokumentumfilmet készít.

A Teleház Szervezet 2014-ben csatlakozott a Kőrösi Csoma Sándor programhoz, 2015-ben pedig a Petőfi programhoz.   

A Teleház egyik fő kötelezettségének tartja, hogy megvendégelje és segítse a magyarság a világ bármely tájáról erre vetődött képviselőjét.