Kálvin Zsinat Egyházkerület

Kertész Adrienn (2018, 2017)
Kertész Adrienn (2018, 2017)

A  Kálvin Zsinat az egyetlen egyházkerület a Krisztus Egyesült Egyházán belül, amely nem egy államhoz kötött Amerikában. Gyülekezeteink tagsága főleg a Kárpát-medencei magyarokból, illetve magyar –másod, harmad negyed generációs– leszármazottakból áll. Zsinatunk gyülekezetei a Szentíráson alapuló református –kálvinista– hitet vallják.   

Az első gyülekezetek a hazai Református Egyház hivatalos tagjai és részei voltak az első világháborúig. 1921-ben a magyar református gyülekezetek a Tiffini Egyezmény határozata értelmében azonban csatlakoztak az Amerikai Református Egyházhoz (akkori nevén: az Amerikai Német Református Egyház). Több gyülekezet azonban elutasította ezt a csatlakozást, és megalakították független zsinatukat, amely az Amerikai Magyar Református Egyház néven ismert.

1939. március 14-én alakult meg az Evangéliumi és Református Egyház Magyar Egyházkerülete, mely mind a lutheránus, mind pedig a református tanokat vallotta. 1957. június 25-én az Evangéliumi és Református Egyház Magyar Egyházkerülete egyesült a Kongregacionalista Keresztyén Egyházzal, és ennek eredményeképpen született meg a Krisztus Egyesült Egyháza. Az egyházkerületek államok szerint alakultak ki, melyeket ún. „Konferenciák”-nak neveztek el. 1963. júliusában a IV. Generális Zsinat egyetlenegy kivételt engedélyezett, amely nem volt államok szerint földrajzi határokhoz kötve, ez pedig a Magyar Egyházkerület volt, mivel magyar gyülekezeteink az egész Egyesült Államok területén voltak szétszóródva. Ezután a Magyar Egyházkerület saját egyházi törvényeit megalkotva, a Kálvin Zsinat Egyházkerület Krisztus Egyesült Egyháza nevet vette fel, megtartva az ősi magyar református hitvallást, a szokásokat és a magyar nyelvet.

A 19-ik század végén és a 20-ik század elején, a világháború, valamint a hazai politikai változások miatt több százezer magyar érkezett vagy menekült ki Amerikába, ahol előbb építettek templomot Istennek, mint házat saját maguknak. A kálvini református tanításokat követve, a Heidelbergi Káté és a Második Helvét Hitvallás alapelveire szervezték gyülekezeteiket. Jelenleg az Egyesült Államok tíz államában található magyar gyülekezet és templom, immár több mint 126 éve. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után, valamint az 1989-es politikai változáskor újabb magyar emigráns hullámok frissítették fel a magyar református gyülekezeteinket.

Zsinatunknak jelenleg 20 gyülekezete van a négy (nyugati, tóparti, közép és keleti) egyházmegyében. Gyülekezeteink életében a keresztyén református hit és hagyományok, valamint a magyar kultúrához való ragaszkodás továbbra is töretlenül megvan.