Ünnepi megemlékezés Magyarország Bécsi Nagykövetségén az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján

/ Cseh Csaba /
cseh.csaba képe
Dr. Perényi János nagykövet ünnepi köszöntőjét megelőzően az ünnepi megemlékezés a magyar himnusz eléneklésével kezdődött. Ezt követően a nagykövet úr így foglalta össze az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jelentőségét.
Dr. Pernyi János Magyarország bécsi nagykövete, Dán Károly, Habsburg GyörgyA magyar himnusz éneklése alattDr. Perényi János nagykövet, Anneliese Kitzmüller, Dán Károly, Habsburg GyörgyBánfi Barna művész tárogatóval

„1848 egy egész Európát átfogó politikai mozgalom volt, de Bécs és Budapest – sőt Pozsony – között különleges a kapcsolat, és ez mutatja, hogy a történelem által mennyire kötődünk egymáshoz. 1848. március 3-án Pozsonyban, aztán 13-án Bécsben és 15-én Budapesten a forradalmárok megfogalmazták követeléseiket a Habsburg Monarchia irányába. Akkoriban még nem Budapestről beszélhetünk, hanem Pestről és Budáról. 1848. március 13-án Bécsben a Herrengasseban, a Niederösterreichisches Landhausban kezdődött el a forradalom. Így a 13-án elkezdődött forradalmi hangulat Bécsben hangsúlyos volt, amely a magyarság összetartozását és szabadságvágyát hirdette akárcsak két nappal később Budapesten. 1848 nagyon sokat jelent Magyarországnak. Ezt az ünnepet Magyarországon, mint a modern állam születésének és alapjainak lerakásaként tartjuk. 1848-ban megszületett a parlamentáris demokrácia és sajtószabadság, ezek mind mélyen gyökereznek a kollektív tudatunkban. 1848-nak fontos szerepe volt a történelmünk döntő pillanatában, úgy mint 1956, aztán pedig 1989. 1989 márciusában volt az első óriási demonstráció Magyarországon a kommunista rendszer ellen, ekkor követelte a fiatal Orbán Viktor a szovjet csapatok kivonulását”.

Ezt követően felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a nemzeti ünnep alkalmából a külképviseleteknek és a határon túli magyaroknak írt köszöntését.

Az ünnepi beszédet Habsburg György mondta, aki köszöntötte az ünnepségen résztvevőket, és a következőket intézte a jelenlévőköz:

„Nagy megtiszteltetés számomra ezen a helyen lenni. Sok olyan rendezvényen veszek részt, ahol a magyar történelemről beszélek és ahol a gyermekeknek lehetősége van kérdezni. Általában ilyenkor jön az a kérdés, hogy egy Habsburg hogyan ünnepli március 15-ét? Ezt nem olyan nehéz megválaszolnom, mert rendszeresen ünneplem március 15-ét. Édesapámmal annak idején Kelet-Magyarországra, Gyulára utaztunk, ahol édesapám március 15-én a város díszpolgára lett és ez teljesen normális volt, hogy mi oda utazunk. Ez mutatja, hogy közösség vagyunk a történelem által: Ausztria, Magyarország és Közép-Európa. Ennek a történelemnek mindannyiunk számára van jelentősége. És ahogy azt megtanultam az édesapámtól, a történelemben nincs fekete és fehér, csak szürke árnyalatok, és azt el kell fogadnunk, hogy a történelem olyan, mint ahogy azt egy közösség bemutatja.

Tavaly tartottam előadást a 150 évvel ezelőtti kiegyezésről. A kiegyezés 1848 nélkül nem lett volna lehetséges, és ha úgy nézzük, hogy ennek a forradalomnak volt egy pozitív hatása Közép-Európa számára, akkor láthatjuk, hogy milyen pozitívan lehet bemutatni a történelem egyes elemeit. Nem szerződésről volt szó, hanem kiegyezésről, amikor is mindkét fél adott a másik számára valamit, és ez ezért tudott olyan jól működni. Láthatjuk, hogy Közép-Európa számára micsoda gazdasági fejlődést jelentett a kiegyezés.

Közép-Európában büszkék lehetünk arra, hogy tudunk konfliktusokat megoldani, nem csak a dokumentumok szintjén, hanem emberek között is (pl. Andrássy Gyula és Ferenc József). Tehát a forradalom után megértés, kapcsolat, baráti kapcsolat jött létre; miként megemlíthetjük ezzel kapcsolatban azt is, hogy Kossuth fia később Ferenc József minisztere lett. Szép látni, hogy milyen sok pozitív fejlemény ment végbe a forradalmat követően. Ezért fontos, hogy ilyen napokon emlékezzünk a történelemre és a pozitív fejleményekre, amik egy esemény kapcsán történtek nemzetünk életében”.

Dr. Perényi János nagykövet és Habsburg György beszédét egy-egy a tárogatón előadott dal zárta Bánfi Barna művész közreműködésével. A nemzeti ünnepen résztvevő vendégek méltóságteljesen emlékeztek a haza hőseire, nagyjaira, akiknek ma köszönhetjük országunk szabadságát és függetlenségét.

Fotó: Harald Klemm