Távolról is egyek vagyunk - megemlékeztünk a márciusi hősökről Clevelandben

/ Péter Sára /
peter.sara képe
Az 1848-as szabadságharcról szóló rendhagyó megemlékezésünket tartottunk 2024. március 17-én, ahol közel kétszázan voltunk jelen.
Március 15. ClevelandMárcius 15. ClevelandMárcius 15. ClevelandMárcius 15. Cleveland

Az ünnepség főszervezője Mészáros Andrea volt (EME elnöke), a műsort pedig a helyszínül szolgáló Nyugat-oldali Magyar Evangélikus Templom lelkésze, Nt. Tamásy Éva, és Szabó János KCSP ösztöndíjas barátom rendezte, mindenki a maga-maga stílusában. Jómagam a műsorrendért, illetve az emléklapért voltam felelős néhány héttel a rendezvény előtt és a helyszínen énekkel is közreműködtem. 

Jó érzés volt látni, ahogy összejött a megemlékezés, különösképp hogy az egész felekezeteken és civil szervezeteken átívelő szervezés volt, mindenki kivette a részét a munkából. Az ünnepség kezdetén a helyi evangélikus lelkipásztora köszöntötte a résztvevőket, és hangsúlyozva a hazaszeretet fontosságát, mely az egymás iránti szeretetben gyökerezik.

Felemelő pillanat volt mindannyiunk számára, mikor Dr. Krasznai Csaba, Magyarország ohio-i tiszteletbeli konzulja egy elismerő oklevéllel köszönte meg Dr. Szentkirályi Endrének kimagasló és hűséges szolgálatát, amit az Egyesült Magyar Egyletek elnökeként töltött 6 éven át. Endre magyarság megtartó munkája kimagasló a helyi közösség életében, teljes mértékben megérdemelte az oklevelet, és a pályafutását méltató szavakat.

Aradvári László közösségi diplomata beszédének középpontjában a ‘48-as események, a forradalom mibenléte állt, és szerinte a legfontosabb, ma is érvényes gondolat: Legyen béke, szabadság és egyetértés! Fő szónokként Mózsi Gábor, a Chicagói Magyar Klub elnöke beszélt a rendezvényen. Azt fejtette ki, hogy milyen érzés kint, az USA-ban megélni a március 15-öt, vagy egyáltalán a magyarságát. Elmesélte, hogy bár Budapesten született, ott járt iskolába és ott érett fiatal felnőtté, mégis először az Egyesült Államokban érezte igazán, mit jelent magyarnak lenni.

A műsor egyik legmeghatározóbb pillanata volt, mikor a Cleveland State University két magyar származású hallgatója mondott beszédet angolul. Szívszorongató volt hallgatni a rövid történeteiket, hogy miért nem tanulhattak magyarul, miként boldogultak a felmenőik mikor megérkeztek az USA-ba angol tudás nélkül, vagy akár hogy milyen bántalmakat éltek meg elődjeik csak azért, mert más volt a származásuk.

Sokan kivették a részüket még a műsorból: Csiszér Zoltán, Dr. Vásárhelyi Zoárd szavaltak, a Kis Magyar Kórus, illetve az ökumenikus Egyesült Magyar Egyházak Kórusa énekelt Dr. Marton Máriusz adventista lelkipásztor vezénylésével. 

Zárásképpen a helyi regöscserkészek néhány EME taggal, a helyi evangélikus egyház tagjaival, és velünk, KCSP-sekkel tartották a műsor második blokkját, ami annyira sikeres volt, hogy a közönség álló ovációval köszönte meg azt. Nem hiába, a fiatal cserkészek olyan lelkesedéssel szavalták a Nemzeti Dalt vagy a 12 pontot, táncoltak, lázadoztak egy osztrák tiszt ellen, vagy akár csak  éljeneztek, hogy egészen magával ragadó forradalmi hangulatot teremtettek. Kicsit lecsendesedve, végül az Aradi vértanúkról is megemlékeztünk, ami méltó lezárása lett a programnak. A teljes műsor youtube-on megtekinthető ezen a linken.