Tanévnyitó az augsburgi Szent Piroska Hétvégi Magyar Iskola és Óvodában

„Sokan beszélnek világunk értékválságáról. Mi, itt a nyugati diaszpórában, mégis abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy letisztul előttünk mi a fontos, mi a megtartó erő, mi a legfontosabb: Istenkapcsolat + Anyanyelv.” Csibi Sándor plébános

/ Orcskai Marianna /
orcskai.marianna2022 képe
A Szent László Magyar Katolikus Misszió fenntartásában működő Szent Piroska Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda 110 gyermekkel, kilenc csoportban (0-16 éves korig), három helyszínen kezdte meg a 2022/2023 tanévet. Immár 25. alkalommal csengettek be az Augsburgban élő magyar nyelvet tanulni vágyó gyerekeknek. Az igeliturgiával egybekötött ünnepélyes tanévnyitónak a St. Max templom adott otthont.

A plébános gondolatai hűen tükrözik a misszió küldetését, célját és feladatát. A misszió történetében a 2022. év a jubileumok éve. Ebben az évben ünnepelte fennállásának 70. és az általa működtetett iskola a 25. évfordulóját.

Szeptember 17-én 10.00 órára az augsburgi St. Max templom szép lassan megtelt kicsikkel és nagyokkal, anyukákkal, apukákkal, pedagógusokkal, és az egész teret betöltő édes magyar szavakkal. A magyarországi táborozás friss élményeivel, és az ott elkészített, saját maguk által festett Veszprém feliratú pólóban érkezett a gyerekek egy része.

Az ünnepre hangolódást a gyerekkórus próbája teremtette meg. A zene, a közös éneklés előkészítette, szép lassan átvezette a gyülekezők hangulatát az ünnepélyes felé. Felcsendültek azok az ifjúsági egyházi énekek, amelyek a vidámságot, az örömöt, a belső nyugalmat testesítették meg, és hagyták áradni a gyermeki lélekből. Egyre bátrabban és bátrabban énekeltek, egyre többet és többet mosolyogtak, mígnem azt vettük észre magunkon és rajtuk, hogy mindannyian készen állunk az ünnepélyes, de végtelenül könnyed iskolai megnyitóra.

Jó tanácsokban, intelmekben nem volt hiány. Lelki útravalóval ajándékozta meg a tanulmányaikat megkezdő és folytató gyermekeket Kovács László, az augsburgi misszió egyháztanács tagja Csibi Sándor plébános igeliturgiáját a gyerekek szerepjátékára építette. Az üzenetet együtt keltették életre: élményszerűen, könnyedén és felszabadultan. A játék öröme és a tanítás komolysága kéz a kézben, egymást kiegészítve, azt erősítve ért célba. Nem hallgatói, hanem részesei voltak a gyerekek egyszerre és egy időben a tanításnak és tanulásnak. A gyerekkórus Seböck Ibolya és Salamon Jacinta vezetésével olyan hangulatot teremtett, amely magával ragadta, közös éneklésre késztette, a zene nyelvén eggyé kovácsolta a jelenlévőket. A tanévnyitó lelkületét és szépségét a közös imádság, az egymás iránt kimutatott szeretet koronázta meg.

A gyerekek kéthetente szombaton fedezik fel az anyanyelv szépségének ezernyi árnyalatát, mélyednek el a magyar kultúrkincs rejtelmeiben, elevenítik fel hagyományaikat, szokásaikat, emlékeznek meg a jeles napokról és nemzeti ünnepekről. A misszió fenntartásában működő iskolának fontos részét képezi a hittanoktatás, amely a tanóra keretében minden alkalommal, minden csoportban teret kap. Csibi Sándor plébános úr gondolata hűen igazolja azt a bizonyosságot, mely szerint a letisztult világban kiviláglik, mi igazán fontos, mi az az erő, amely megtartja külhonban is az ember identitását, önazonosságát, hűségét a gyökereihez: Istenkapcsolat+anyanyelv.

Így teremtődik az érték immár 25. esztendeje az augsburgi Hétvégi Magyar Iskolában, Óvodában és Bölcsődében.