Szent László Ebéd Sydney-ben

/ Szűcs Nándor László /
szucs.nandor.laszlo képe
Rendkívül fontos az életünkben, hogy felelevenítsük magyar történelmünk azon pillanatait, időszakait, amelyek 1000 év távlatából is büszkeséggel tölthetnek el és erőt adhatnak magyar identitásunk megerősítéséhez.
Gerecs Károly és Goór György munka közbenA Szent László ebéden egybegyűltekHangai György lovaggá avatásaSzent László élete és munkássága előadásom előtt

I. István királyunk 1017 évvel ezelőtt egy olyan szakrális királyságot hozott létre, amely évszázadokig jelentős regionális nagyhatalomnak számított Európában. A kereszténység felvételével elkötelezte magát és országát a nyugat mellett. Ezt a Szent Istváni örökséget vitte tovább Szent László.

László király 1083-ban kérte  szentté avatását István királynak, az ő fiának, Imre hercegnek, és Gellért püspöknek. Szándéka az volt, hogy szentjeivel megerősítse Magyarországot a keresztény államok közösségében.  

A magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság a 2017-es esztendőt Szent László-emlékévnek nyilvánította, a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Szent László király a közép-európai népek összetartozásának és együttműködésének közös szimbóluma. Ennek kapcsán felidézzük életét, tetteit nemcsak szűk hazánkban, hanem mindenhol: ott, ahol magyarok élnek. Jelen esetben itt Sydney-ben. Közelítve a László-névnaphoz, június 27-hez, ünnepélyesen megemlékeztünk a magyarok nagy királyáról.

Ez a múltidézés, a Szent László Ebéd alkalmából történt, 2017. június 25-én, 13 órakor a Magyar Központban, Puchbowlban. A hagyományos díszebéden szép számmal jelentek meg a Sydney-ben élő magyarság jeles képviselői.

Az étkezés után Gerecs Károly, a helyi Karitász elnöke, mint moderátor állt a mikrofonhoz, köszöntötte a szép számmal megjelenteket és jó szórakozást kívánt a műsorhoz.

 Az ünnepség a Szent László Himnusz éneklésével indult, Stopic Lóri zongorakíséretében. Ezután a szót Goór György tiszteletbeli főkapitányt illette, aki beszámolt a Szent László Lovagrend múltjáról és jelentőségéről. Beszédében kiemelte, a Szent László emlékév célja, hogy a keresztény egység jegyében kapcsolja össze a közép-európai nemzeteket. Szent László életművével a nemzet fogalma is hangsúlyossá vált, hiszen a Magyar Királyság az ő uralkodása alatt erősítette meg helyzetét és szerepét a térségben. Szent László az itt élő nemzetek összetartozásának is jelképe. Lengyelországban született, de életében rengeteg hadjáratot vezetett, például a Délvidéken is, ahol később Zágrábban püspökséget alapított. Konrád morvai hercegnek katonai segítséget nyújtott. Ennek során megbetegedett és Nyitrán halt meg. Később földi maradványait Nagyváradon temették el, így válhatott Erdély védőszentjévé. Kiemelte az emlékév jelentőségét arra vonatkozóan, hogy a térség államai a történelmi hagyományokra alapozva alakítsák együttműködésüket.

Az idén számtalan rendezvény emlékeztet uralkodására. Június 24-én volt 925 esztendeje, hogy összehívta a szabolcsi zsinatot, amely rendeleteivel megszilárdította a katolikus hitet hazánkban. A szabolcsi földvár mellett Erdő Péter bíboros mutatott be szentmisét és erre a szertartására elvitték László Győrben őrzött hermáját, amely a Szentkorona és a Szent Jobb után a harmadik legértékesebb ereklyénk.

A harcos Vazul unokája, Szent László már fiatal korában megmutatta tehetségét a harctéren, például a besenyők és a kunok ellen. A Magyar Királyi Honvédség védőszentje lett és az ő tiszteletére kapta meg a legjobb honvéd alakulat a Szent László Hadosztály elnevezést.

Szent László 18 évig tartó uralkodása alatt országában nyugalmat és jólétet teremtett, külföldön pedig tekintélyt szerzett a magyar népnek – a keresztény lovag mintaképe lett. Nagy Lajos király olyan nagy tiszteletben tartotta Szent Lászlót, hogy a maga köré gyűjtött nemesi ifjakból megalakította a Szent László Lovagrendet. A rendet Habsburg Mária Terézia királyné feloszlatta ugyan, vagyonukat elkobozta, de 1861-ben újra életre kelt és kisebb megszakításokkal sikeresen működnek még a mai nap is. A 20. század közepe óta négy világrészen 250 rendtaggal. A bejövő adományokat a magyar keresztény intézmények megsegítésére használják fel. Az utolsó években főleg Erdélyre összpontosult segélytámogatásuk. A jövő biztosítására a rend főkapitánya megindított egy apródfelvételt, amelyben tizenéves magyar fiatalokat felavatnak Szent László apródjainak és egy kis mellénnyel, rajta a kettős kereszttel, jelölve azt, hogy amikor, felnőnek becsületes és munkás tagjai lesznek a rendnek. "Segítsen bennünket ebben Szent László Király!" – zárta szavait Goór György főkapitány.

Ünnepi beszédét Hangai György lovaggá avatása követte. Az esküt tevő a ceremónia során a lovaggá ütést féltérdre ereszkedve várta.

A Szent László Lovagrend Nagykeresztjét Merczi Ilonának adták át, aki örömmel fogadta a lovagrend tagjainak gratulációit.

Nekem a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Szent László életéről és munkásságáról tarthattam egy rövid előadást az egybegyűltek számára. Az ünnepség zárásaként együtt, közösen énekeltük el a Himnuszt.