A Szent Erzsébet Római Katolikus plébániára látogatott Francis Leo, Torontó érseke

/ Eck Bence Balázs /
eck.bence.balazs képe
A misén a plébánia összes közössége részt vett és együtt ünnepelték az Úr napját.

Hogy milyen is a vallás és a hit nyelveken és nemzeteken átívelő összetartó és kapcsolatteremtő szerepe? Erre a kérdésre kaptunk választ 2023. októberének legelső napján, mely vasárnapon ugyan is Francis Leo, Torontó érseke látogatott el a Szent Erzsébet Római Katolikus Plébániára. Bár a plébániát hivatalosan a torontói magyar közösség hozta létre, mostanra több nemzetiség is képviseli magát, mint például a Haiti közösség.

Francis Leo torontói érsek jelenleg még nincs egy éve, hogy betölti posztját, mivel beavatására 2023. február 11-én került sor, miután a 75 éves kort betöltve Thomas Collins visszalépett pozíciójától 2023. január 16-án. Jelmondatául a “Do whatever he tells you.”, azaz “Bármit mond nektek, tegyétek meg.” (Jn 2,5) felszólítást választotta, amit Mária intézett a Kánai menyegzőn a szolgák felé. Nem véletlenül választotta ezt a rövidke kis mondatot. A beszédéből egy az egyben az alázatos szolgálat sugárzott vissza bármikor is szólalt meg az esemény alatt.

Leo érsek nem először találkozott magyarokkal munkássága során. Mint az prédikációjában elmondta korábban részese lehetett az Ottawai magyar közösségnek, ami idő alatt sokat tanult a magyar kultúráról, nyelvről, szokásokról és összességében a magyar népről. Nagyon pozitívan nyilatkozott erről az időszakról, látszott rajta, hogy jelmondatához híven a közösségen keresztül képes volt Krisztust szolgálni. További érdekesség, hogy rendelkezik egy nagyon alapnak mondható magyar tudással, ami nem tűnik elsőre nagy dolognak, de az ilyen apróságoknak hatalmas jelentőségük lehet.

A szentmise maga két nyelven folyt, mivel szép számban képviselték magukat az ázsiai közösség és a haiti közösség tagjai is. A felvételt megtalálni az stetoronto youtube csatornán, amely a Szent Erzsébet Plébánia hivatalos oldala. A miseszövegek hol magyarul, hol angolul hangzottak fel, így adva egy elég kaotikus, ámbár egy elég erős közösségérzetet az együtt eltöltött imádságok során. Csak hab volt a tortán, hogy az alleluját a haiti közösség hozta. Dobos kísérettel és sajátos, az itt megszokottól eltérő stílusával igazán üdítő volt hallgatni.

A szentmise egyik legemlékezetesebb pillanata Francis Leo érsek prédikációja volt, ami sok szempontból is érdekes és élvezetes volt. Az érsek úr határozott, mégis szelíd jelleme és beszédstílusa egy nagyon pozitív pecsétet nyomott az egészre. A prédikációban a fontos választások meghozataláról és az Isteni meghívásról beszélt. Ez manapság a sokszor bizonytalan világunkban egy nagyon fontos téma, amit nem árt sok szempontból körüljárni és megvizsgálni. A mise és a prédikáció teljes egészében megtekinthető a plébánia youtube csatornáján, a következő linken: https://www.youtube.com/live/J13JLOKw5HY?si=-JAtwCj-vwT2cEMB

 

Az ünnepi mise után egy kisebb állófogadás következett magyar népi énekes és magyar néptáncos előadásokkal színesítve. Lehetősége nyílt mindenkinek megkóstolni a plébánián aktív közösségi életet élő különböző nemzetek képviselőinek hagyományos ételeit. A magyar asztal volt a leginkább feltöltve, de a többi nemzetiség által készített fogások is szép számban voltak jelen. Az esemény zárultával és néhány fotóval később az érsekatya is tovább indult vasárnapi teendőit elintézni.

Összességében ez egy nagyon szép megünneplése volt annak, hogy bár sokan vannak akik a hazájuktól messze élnek, mégis a valláson és a hiten keresztül megtalálhatjuk azt a kapcsot egymás között, ami már régóta összetartja Krisztus egyházát.