Rohály Ferenc „Útközben” című képkiállítása Nürnbergben

/ Tóth-Pál Zoltán /
toth.pal.zoltan képe
Rohály Ferenc Kárpátalján született alkotó a számomra eddig ismeretlen tollkarc technikával dolgozik. Abban a szerencsében volt részem, hogy láthattam miként áll össze az apró pici vonásokból maga a kép. Ábrázolását tekintve talán a rézkarchoz tudnám hasonlítani, ahol a fehér és fekete váltakozása, az árnyalatok dominálnak. A kiállítás címe „Útközben”, s az önéletrajzot olvasva világosodott meg bennem, hogy Ferit szülei gyermekkorában próbálták elindítani a művészet útján látva rajzolás iránti szenvedélyét, de akkor eltanácsolták, mondván: nem tehetséges. A szorgalom, a kitartás és az erős akarat, az elhivatottság nem engedte őt csüggedni?
Képei közt az alkotó.A közönség előtt.Társalgás a képek bűvöletében.

Talán egyszerűen csak szeretett rajzolni, és tovább próbálkozott, s most negyvenes éveiben járva, mint búvópatak, mondhatni a semmiből tört elő itt Nürnbergben. Igen „Útközben”, bukkant ő elénk, és a nyilvánosság előtt csak most kezdődik az útja, mely még igen hosszú lesz. A kiállítás megnyitója igazán nagy élmény volt számomra. Megtisztelőnek tartom, hogy a itt muzsikálhattam. A képeket nézve mély érzelmek, gondolatok megfogalmazását, megjelenítését láttam, oly módon, mely igazán megmozgatja az ember fantáziáját. Mintha megszólítanának ezek az alkotások, amiket újra, és újra megtekintve újabb, és újabb gondolatok, mondanivalók tűnnek elő. Ezért választottam zenei témául a Moldvában élő zárt közösség, a moldvai csángók által megőrzött ősi dallamokat, ritmusokat, melyeket doromb, és koboz segítségével adtam elő. Ez által elmerülhettünk ősi magyar kultúránk, gyökereink mélységébe, s a képeket ennek vetületéből tekintve nézhettük, mert hiszem, hogy ezen értékek népemnek vérébe, ösztön énjébe vannak kódolva, s az alkotó is innen merítkezik. E kettősség az ősi, és új kultúra hatása megdöbbentő csendet varázsolt a közönségre, melyből lassan ocsúdva, a képeket nézve értékes beszélgetések fakadtak.

A megnyitón Lompart Iwona Kiállítás tervező ezekkel a szavakkal méltatta Rohály Ferencet, és alkotásait.

A teremben ma művészet, és történelem egymásra találnak. Előttünk egy művész áll, aki egyéni történetét tárja elénk, és meséli el. Emellett sajátos egyéni szemszögből világít rá, saját népének történelmére. Művészi adottsága lehetővé teszi, hogy élményeit rajzaiban jelenítse meg számukra. Rohály Ferenc munkái részletek finom kidolgozásával hat reánk, ugyanakkor az egység összbenyomását kelti. A fekete-fehér árnyalat, egy olyan világot teremt, amely a szemlélőben színes rajzolatokká változik.

Szenvedélye, a rajzoláshoz, egész életét végig kíséri. Hölgyeim és Uraim, úgy tekintsenek e kiállításra, mint az alkotó legutóbbi éveiben átélt érzelmeire, gondolataira és vízióira. Rohály Ferenc egyéni rajztechnikája bepillantást nyújt művészi életének állomásaiba. Üzenete világosan összeköti a humanisztikus értékeket, és az Európai közegben lévő kulturális azonosságokat. Már csak azért is, mert Rohály úr művészete, nem egy zárt műhelyben zajlik, hanem egy óriási interkulturális, kultúrák közötti tapasztalatokkal rendelkezik, ami az ő munkáiban visszatükröződik. Ez látószögét olyan jelenségekre nyitja meg, amely nagymértékben termékenyé teszi művészi inspirációját. Képeivel gondolatokat, érzelmeket jelenít meg a képzelet, és a valóság határán. Pillanatokról, melyek egyidejűleg történelemről, és jelenről tanúskodnak. Ábrázolásai nem csak az embert, hanem azok érzéseit, és társadalmi szerepüket is tükrözik, a természet pedig egy állandó kihívás számára.

A kiállításon különös hangsúlyt kap az 1956-os magyar forradalom. Október 23.-a az 1989-es rendszerváltás óta nemzeti ünnepe Magyarországnak. Ez évben ünnepeljük e nagy demokratikus mozgalomnak a 60. évfordulóját, amely egyike legszebb, de ugyanakkor a leg drágábban megfizetett jegye a magyar történelemnek. A teremben önök közül sokan személyesen, és családjuk által is részesei az akkori idők eseményeinek. A nemzetnek e nagy eseménye, és ebben az egyéni sorsok Rohály Ferenc művészi fejtegetéseinek témája. Ritkán érzékelhető egy kiállításon esztétikailag, világosan ennyire megalapozottan, a magyar nép számára a nemzetnek e nagy történelmi eseménye, annak Európai jelentősége miben áll, mit jelent. Kinek mi a társadalmi, és emberi szerepe, életének lelkesítője.

Köszöntőm végén Rohály úrhoz szeretném szavaimat intézni. Örömmel, és csodálattal észleltem, ahogy ön e kiállítást megtervezte, és felépítette. Önök kedves nézők elhihetik nekem, hogy a mai kiállítás a művészet iránt érzett igaz szeretetből jöhetett létre. Hrdlicka Alfred osztrák festő mondta egyszer: „A Jóisten szeretete sem lehet oly végtelen, hogy egy üres tartalomnak alakot öltsön.” Ön Rohály úr minden kétségen felül tökéletes formába öntve fejezi ki mondanivalóját.

Kívánok önnek egy örömökben gazdag estét, érdekes beszélgetésekkel, és személyes találkozásokkal!

Lompart Iwona, 2016. 09. 30.     

A kiállítás megtekinthető november 26.-áig a helyszínen: Gemeinschaftshauz Langwasser, Glogauer str. 30. 90473 Nürnberg