Remény itt a Reményik!

A szüleink nyelve a gyerekeink hangján

/ Vámosi István Erik /
vamosi.istvan2023 képe
Los Angelesben már hosszú évek óta működik egy iskola, mely lehetőséget biztosít az itt élő magyaroknak arra, hogy gyermekeik magyarul tanulhassanak, magyarul énekelhessenek és táncolhassanak.
Keringő közbenPalotás a magasbanKeringőző diákokA magyar iskola táncos diákjai

Nagyon szép rendezvény kerekedett a Reményik Sándor Keresztyén Magyar Iskola idei Benefit Báljából, hiszen a terem zsúfolásig megtelt vendégekkel. A tanulók is szép számmal képviselték magukat, az együtt töltött órák, játékok, táncok nagy örömet jelentettek mindenki számára.

Az iskola legnagyobb csoportja két meglepetéssel is készült a népes vendégsereg szórakoztatására, hiszen bemutattak egy koreográfiát Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának Palotására, valamint keringőztek is. Az első tánc előtt Jakabffy Zsolt lelkipásztor gitárkíséretével a diákok elénekelték Gyulai István Örökségünk című szerzeményét, melynek sorai az itteniek szájából, Magyarországtól 10.000 km-re különlegesen nagy erővel bírnak:

"Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom.

A szüleim nyelvét a gyermekeim hangján elkopni nem hagyom."

Ezt követően Széles Tamás Főkonzul Úr beszéde következett, melyben kiemelte a magyar nyelv és kultúra megtartásának, fenntartásának fontosságát. A finom vacsora után a már említett keringő következett, ami a diákok és szülők táncával folytatódott. A mulatságot a sok értékes nyereményt rejtő tombola szakította meg egy rövid időre.

A Reményik Sándor Keresztyén Magyar Iskola ékes példája annak, hogy a diaszpórában élő magyarság körében végzett áldozatos munka milyen értékes bástyája lehet a nyelvünk és kultúránk megtartásában vívott harcban. Tevékenysége és működése reményt ad arra, hogy Los Angelesben még sok-sok év után is magyar szót hallhassunk, magyarul énekelhessünk, magyarul táncolhassunk és a falak közül olyan fiatalok kerüljenek ki, akikre az egész magyarság büszke lehet!