Regionális Diaszpóra Értekezletek – Chicago, Cleveland, Detroit

/ Rácz Eszter Anna /
racz.eszter.anna képe
2018. október 17-én ismét összeült a chicagói magyar szervezetek apraja-nagyja a szinte már hagyománnyá vált regionális diaszpóra értekezletre, amelynek a chicagói magyar főkonzulátus új irodája adott otthont immár második alkalommal. A főkonzulátus továbbá Clevelandben és Detroit-ban is megtartotta regionális diaszpóra értekezletét az ottani szervezeteknek.
ChicagoClevelandDetroitChicago

A három helyszínen több mint 40 magyar szervezet közel 70 képviselője, illetve a konzuli kerületben tevékenykedő hat Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) ösztöndíjas is részt vett.

Dr. Bencsik Zita főkonzul megnyitó beszédében megköszönte a részvételt mindenkinek és hangsúlyozta: a konzulátus nem csak fizikai teret ad a magyar közösségeknek, hanem próbálja összehozni őket és összekötő hídként működni közöttük.

A diaszpóra értekezleten neves vendéget is köszöntöttek: Dr. Szilágyi Péter miniszteri biztost. A miniszteri biztos beszéde kezdetén szintén kiemelte, hogy a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága fontosnak tartja a jó kommunikációt a diaszpórában élő magyarok, magyar szervezetek között, ezért is próbálják segíteni nemcsak konzulátusi, hanem állami szinteken is tevékenységüket, működésüket, hiszen fontos, hogy a diaszpórában élők is tudjanak akár állami akár helyi változásokról és megismerjék egymás közösségeit, szervezeteit. Továbbiakban beszélt az Államtitkárság munkájáról és a diaszpórapolitikáról, az elmúlt pár évben bevezetett új kezdeményezésekről. Többféle pályázattal próbálják segíteni a külhoni magyar közösségeket, ilyen volt a tavalyi évben a hétvégi iskolák számára kiírt pályázat, vagy a magyar szervezetek működését segítő, ösztönző pályázat. A miniszteri biztos beszédében kitért a családpolitikai támogatásokra is a külhoni magyarok számára, illetve felhívta a figyelmet a külföldön élő, de magyarul beszélő fiatalok számára szervezett diaszpóratáborra, amelynek gyakorlati megvalósítását a Rákóczi Szövetség végzi.

Ezt követően Pálmai Zsuzsanna Magyar Közösségi Diplomata számolt be a chicagói főkonzulátus elmúlt egy évének nemzetpolitikai és diplomáciai tevékenységéről. A főkonzulátus konzuli kerületében több városban is jelen van és igyekszik minél több rendezvényre eljutni és személyesen segíteni a magyar közösségek munkáját Chicagón kívül is. Gyakran látogatták a clevelandi, Detroit-i és minneapolisi közösségeket. Kihelyezett konzuli napokat és regionális diaszpóra értekezleteket szerveznek, nemzeti ünnepek alkalmából részt vesznek a megemlékezéseken. Több magyar állampolgári eskütételi lehetőséget is kialakítanak a konzuli kerületben, így volt ez az értekezlet napján is, amikor egy új állampolgár tehette le az esküt, Clevelandben pedig öt új állampolgárral gyarapodhatott nemzetünk. Kultúrdiplomáciai tevékenységeket is folytatnak Chicagóban, több filmfesztiválon jelentek meg az elmúlt egy év folyamán, mint magyar filmek támogatói. Az egyre jelentősebb részvételnek köszönhetően a 2018. évi Chicago International filmfesztiválon már, mint főtámogató vett részt a főkonzulátus. Fontos megemlíteni a főkonzulátus szervezésében megrendezett zongorakoncerteket, amelyeken olyan művészek léptek fel, mint György Ádám vagy Balla Zsuzsanna. Konzul asszony kiemelte a kapcsolatteremtést nemcsak a magyar közösségek, hanem más amerikai vagy Amerikában élő európai közösségekkel is (lengyel kapcsolatok, LOT, Ogden International School nemzetközi napja stb.). A Chicagói Magyar Klub szervezésében, a főkonzulátus közreműködésével ez idáig négy magyar napot rendeztek meg, ahol a magyarok találkozhattak a Chicago Fire magyar játékosával, Nikolics Nemanjaval.

Konzul asszony után jó magam mutathattam be a ReConnect Hungary programot a jelenlévőknek. A program célja, hogy a magyar származású amerikai és kanadai fiatalok (19-28 éves korig) személyes élményeken keresztül ismerjék meg Magyarország történelmi és kulturális örökségét, nemzeti értékeit, illetve természeti kincseit egy kéthetes szervezett program keretein belül. A program eredményeként a résztvevők Magyarországgal való kapcsolata megerősödik, életre szóló érzelmi kötődés alakulhat ki. Hazatérve a magyar közösségek aktív résztvevőivé válnak és így ápolják nemzeti örökségüket, melyet remélhetően továbbhagyományoznak majd.

Az értekezlet utolsó részében a résztvevő szervezetek képviselői mutatkoztak be, és adtak tájékoztatást tevékenységükről, főbb programjaikról, valamint az elmúlt időszakban elért eredményeikről.

Zárásképpen kötetlen beszélgetésre invitálta főkonzul asszony a jelenlevőket, ahol a jelenlévők megosztghatták egymás között tudásukat, tapasztalataikat, illetve kérdéseket tehettek fel a konzulátus munkatársainak és miniszteri biztosnak is.