Püspöki vizitáció Stockholmban

Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök látogatása Svédországban

/ Dr. Pőcze István /
pocze.istvan képe
November 30-án hivatalos látogatásra érkezett Stockholmba Dr. Fabiny Tamás püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnöke.
Strängnäs Dómtemplom 2018-12-01 A nagyköveti rezidencián

A látogatás kiemelt programja volt a magyar mártírok emlékére tartott istentiszteleten való szolgálat a hétszáz éves strängnäsi dómban, mely korunk számos keresztény mártírjának állít emléket. Közöttük található Sass Kálmán lelkész neve is, akit az 56’-os eseményekben való közreműködés koholt vádja miatt ítéltek halálra és végeztek ki 1958 december 02.-án. Az immár tizedik alkalommal megtartott ünnepi istentisztelen mondott prédikációjában a püspök történelmi kitekintést tett a kereszténységükért vértanúságot szenvedettek életére. Beszédében rámutatott, hogy hosszú a vértanúk sora, kiknek neve jelzi, miként van jelen a „mártírok ökumenéje” az egyház kétezer éves történelmében. Mint mondta: „bár vér fröccsent a pásztorsubára, a mártírok vére azonban az egyház magvetésévé lett”.

Az alkalmon részt vett Dr. Müller Adrien nagykövet asszony, aki felszólalásában rámutatott az esemény fontosságára és a Svédországban működő magyar egyházi közösség szolgálatának identitásőrző szerepére. A nagyszámú gyülekezetet köszöntötte Johan Dalman strängnäsi püspök is, aki nem csak kiváló kapcsolatot ápol a magyar közösséggel, hanem évről évre helyet ad e rendezvénynek.    

Dr. Fabiny Tamás püspök elnök látogatása nagy örömöt szerzett a svédországi magyar protestáns egyházi közösség tagjainak. Dr. Sebestyén Gábor országos főfelügyelővel és Molnár-Veress Pál evangélikus lelkésszel, az egyháztanács lelkészi elnökével való találkozás során kifejeződött, hogy az anyaországi evangélikus egyházzal való kapcsolat eddig is példaértékű volt, melyet a svédországi diaszpóra magyarsága nagyra értékel, és amelyre a jövőben is számít. A megbeszéléseken részt vett Dr. Pőcze István evangélikus lelkész is, aki a Kőrösi Program egyházi ösztöndíjasaként szeptembertől végez lelkészi szolgálatot Svédországban.

A sűrű programú látogatásnak különösen is szép zárása volt Advent első vasárnapjának előestéjén, a stockholmi nagyköveti rezidencián adott ünnepi fogadás. A kölcsönös tájékoztatás, majd a kötetlen beszélgetés egyben a jövő kontúrjait is mutatta, melyben nélkülözhetetlen szerepe van a svédországi magyarok közötti egyházi szolgálatnak.