Petőfi Sándor születésnapjának 200. évfordulója

/ Leichtenstern Katrin Ilona /
leichtenstern.katrin.ilona2023 képe
Petőfi Sándor születésnapjának 200. évfordulója alkalmából került megrendezésre a bécsi Collegium Pazmanianum dísztermében „Isteni Sandrim” címmel Sudár Annamária előadóművész rendhagyó magyarórája című emlékestje.

 

A Petőfi Sándor-emlékév programsorozathoz több eseménnyel is csatlakozott a bécsi magyarság. A költő születésnapjára emlékezve verseken, szépirodalmi részleteken keresztül és Petőfiről szóló írások, valamint átkötő szövegek felolvasása által az előadóművész arra inspirálta a hallgatóságot, hogy mindenki feltegye magában a kérdést: vajon mennyire is jól ismerjük az „istenek magyar kedvencét”, azaz Petőfit?

A műsor a Petőfi-kép változásairól, az életműből és az életútból táplálkozóan természetesen alakuló, és a politika által sokszor torzított vagy kiüresített kultuszról egyaránt beszélt. Az összeállításban „Petőfi napja“, azaz 1848. március 15. kapcsán szerepet kapott a „Nemzeti dal“ befogadástörténete, valamint a Petőfi és Arany közötti barátság és levelezés néhány eleme is.

Az irodalmi est során Petőfi versek és szövegek (pl. A Tisza, A márciusi ifjak, A XIX. század költői, Még alig volt reggel…, János vitéz-részlet, Arany Jánoshoz, Úti levelek Kerényi Frigyeshez, Petőfi-levelek) mellett elhangzott – többek között – Baka István, Babits Mihály, Kányádi Sándor és Varró Dániel egy-egy verse, valamint prózai részlet Háy Jánostól, Márai Sándortól, Ottlik Gézától, Szabó Magdától, Pilinszky Jánostól és Weöres Sándortól is.

A rendhagyó magyaróra előtt szentmisét tartottak a kápolnában, melyet Varga János rektor atya celebrált és ahol megemlékeztünk a közösség egy szeretett elhunyt tagjáról.