Petőfi- és Kossuth-szobor Ottawában

/ Nagy Máté Teó /
nagy.mate.teo képe
Az ottawai magyar cserkészek előadásában elevenedtek meg a forradalom és szabadságharc hősei.
Nemzeti dalMegajánlási beszédforradalombevezető

Forradalmi színdarabot láthattak az ottawai magyar házba látogatók 2023. október 23. után, és március 15-én is.

„Március 15-én minden évben kokárdát tűzünk és megemlékezünk az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. De pontosan miről is? Mi lehet a forradalom üzenete a ma nemzedékének? Nem könnyű ezt megválaszolni. 1956 oly közeli, velünk él, hisz még szerencsére sokakkal személyesen is tudunk beszélgetni róla, hogy milyen volt belülről a forradalom, miért fogtak fegyvert az elnyomók ellen. A 175 éve történt eseményekről viszont ma már csak a szobraink mesélnek.”  - szólt a műsor felvezető szövege. Valóban, 1956-hoz képest 1848-49 a távoli múltba vész, legfeljebb déd- vagy ükunokák mesélhetnek felmenőik hőstetteiről. ’48 nem csak időben, hanem az eszmei térben is távolabb van tőlünk, mint ’56, mint egy jól ismert közeli, és egy távolabbi rokon, akivel sokszor nem is tudjuk, milyen hangot üssünk meg.

A színdarab koncepciója az volt, hogy ezt a távolságot lerövidítse, a szobrokra és az általuk megjelenített személyekre ne csak mint egy élettelen bronztömegre tekintsünk, hanem mint az egykoron élt, és szellemi síkon ma is élő emberekre. Mint ’56-ban a szabadságért kiállt szüleinkre, nagyszüleinkre, barátainkra, akiktől még volt szerencsénk személyes történeteket meghallgatni. Ezért a szobrok a műsorban a koszorúzni érkező gyerekcsoport előtt megelevenedtek, Petőfi szobra újra a Nemzeti Múzeum lépcsőjén szavalta a Nemzeti dalt, a Föltámadott a tenger című versét, „Kossuth Lajos” pedig a gyerekek előtt újból elmondta híres megajánlási beszédét, amit ezúttal is lelkes éljenzés követett. A gyerekek forradalmi tömegként skandálták a 12 pontot, és reagáltak a forradalom vezetőinek javaslataira. Dicséret illet minden cserkészt az élethű megjelenítésért.

A Kossuth-nóta és a Klapka-induló énekléséhez a magyar házban tavaly óta működő zeneiskola tanulói szolgáltattak szép zenei aláfestést. A színdarabot követően helyi magyar fiatalok hangszeres fellépései, végül pedig helyi szokás szerint a negyvennyolcas nóták közös éneklése emelte az ünnep hangulatát.