Országos küldöttközgyűlés a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösségnél

/ Dr. Pőcze István /
pocze.istvan képe
Tångagärdei Gyülekezeti Otthonában tartotta évi rendes közgyűlését 2019 március 22-24 között a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség.
Molnár-Veress Pál lelkész és Dr. Sebestyén Gábor országos felügyelőGaal András, Dr. Pőcze István, Bihari SzabolcsHerzeghné Dr. Juhász Edit országos főgondnok (elöl)Bodó Emese előadóművész

A gyülekezeti felügyelők, mint a helyi presbitériumok vezetői alkotják az Országos Egyháztanácsot, mely két közgyűlés közötti időszakban az egyházi közösség legfelsőbb döntéshozó és végrehajtó testületeként végzi feladatát. Az Egyháztanács a Küldöttközgyűlésnek tartozik évenként beszámolni tevékenységéről, a hozott korábbi határozatok teljesítéséről, jövőbeli terveiről. A mintegy 13 gyülekezetet magába foglaló egyházi közösség küldöttei ez évben is beszámoltak az elmúlt esztendő történéseiről és az elkövetkezendő egy évre vonatkozó tervekről. A beszámolók kapcsán általánosságban elmondható, hogy a hitéleti célok mellett a jövőben is kiemelt figyelmet szentelnek a nemzeti identitás őrzésének és ápolásának. 

Dr. Sebestyén Gábor országos felügyelő többek között kiemelte az egyháztagok felelősségét valamint áldozathozatalának szükségességét és erősítését az egyházi szolgálat jövője érdekében. Molnár-Veress Pál az Egyháztanács lelkészi elnöke beszámolójában hangsúlyozta, fontos törekvése az egyházvezetésnek hogy előmozdítsa az anyaországi protestáns egyházakhoz való kötődés jogi és strukturális kereteinek erősítését , illetve a velük való kapcsolat mélyítését. A nyugati diaszpórában élő más magyar egyházi közösségekhez, szövetségekhez és szolgálatokhoz fűződő viszony ápolása is hangsúlyos, melyhez a különböző konferenciák, rendezvények és találkozók is jelentősen hozzájárulnak. A gyűlés résztvevőit tájékoztatta tevékenységéről és tapasztalatairól Dr. Pőcze István, aki a KCSP egyházi ösztöndíjasaként végez lelkészi szolgálatot a svédországi magyarok között. A közgyűlésen részt vett Bihari Szabolcs a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke is, aki személyes hangú köszöntő szavaiban felidézte a közösséghez való kötődését és tájékoztatást adott a Nemzetpolitikai Államtitkárság diaszpóratámogatásának jövőbeli kereteiről. Az országos közgyűlést szívélyes hangú levélben köszöntötte Dr. Müller Adrien rendkívüli és meghatalmazott nagykövet is. A napirendi pontokban bővelkedő többnapos gyűlés során igazán szép kulturális csemegét jelentett a „Fölszállott a páva” tehetségkutató műsorban országosan megismert Bodó Emese KCSP ösztöndíjasának előadása, aki csángó népénekeket adott elő a jelenlévők nagy tetszésére.