Örökségünk - összetartozásunk hídja

/ Takácsy Dorka Kornélia /
takacsy.dorka.kornelia képe
Mi hozhat össze száznál is több lelkes magyart egy átlagos hétfő este, 6640 kilométernyire Budapesttől? Közös magyar örökségünk ünneplése bizony képes erre.
A Montreáli Magyar OtthonJózsa JuditÖsszertartozásunk híjda

Nagyszabású rendezvény lebonyolítására került sor szeptember 5-én, a Montreáli Magyar Otthon barátságos falai között, amelyen dr. Ódor Bálint, Magyarország kanadai nagykövete és Tarlós István, Budapest főpolgármestere is részt vett.

Hogy mit érdemes tudni erről a helyről? Ez egy magyar idősek otthona Montreál szívében, amely egyébiránt egy rendkívül aktív és szívélyes közösséget rejt falai közt.

Az esemény voltaképpen egy rendezvénysorozat harmadik állomása volt, melynek fő célja a kanadai magyarság összefogása, összetartozás-tudatuk erősítése közös örökségük összekapcsoló ereje által. Így korábban már sor került többek között egy kanadai magyar média találkozóra is, hogy a közös problémákra való együttes megoldás-keresés összefogja a különféle szervezeteket.

Az első előadó dr.Bába Szilvia diaszpóra kutató volt, aki az alábbi kérdésekre kereste a választ: Valóban a nyelvében él a nemzet? Mi az azonosságtudat ma; és hol nyilvánulhat ez meg napjainkban? Hogyan maradhat meg a diaszpóra?

Rendkívül érdekfeszítő előadása során röviden ismertette kutatási eredményeit, és konklúzióját, miszerint ma már nem kifejezetten nyelvében, inkább lelkében él a nemzet – vagyis a nyelvnél szorosabb kapcsot jelentenek a magyar hagyományok, tánc, étkezés és rítusok. Bemutatta könyvét is, melynek címe : Óperencián innen és túl.  Ezután a Józsa Judit Alapítvány kurátoraként képi formában bemutatta a korondi születésű kerámiaszobrász káprázatos alkotásait, aki hazaszeretet ihlette alkotásait magyar motívumokkal és szimbólumvilággal teszi teljessé.

A második előadóként Haáz Sándort, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia megálmodóját és vezetőjét köszönthettük, aki elmesélte a több mint 30 éves székely gyermekkórus történetét, és egy bemutatkozó videót is megmutatott a közönségnek. Látogatásának apropója a kórus egy jövő júliusi, Kanada Napján történő fellépésének tervezése volt, ennek részleteiről is beszámolt.

Az este fő produkciója pedig csak ezután következett: A Kormorán együttes két tagja, Fehér Nóri és Gáspár Álmos adtak elő csodaszép örökzöld dalokat, Gulyás Ferenc pedig a citerán és pánsípon kísért népdalok mellett egy káprázatos előadást tartott a tárogató és a nyenyere hangszerek fordulatos történelméről. A közönséget is megénekeltették, a „Tavaszi szél”, „Krasznahorka büszke vára” és a „Kell még egy szó” kezdetű dalokba a közönség is lelkesen bekapcsolódott.

Ezután dr.Ódor Bálint Nagykövet úr megnyitotta a Magyar Otthonban található kiállítást, mely az ’56-ban hazájukat elhagyni kényszerült magyarok történetéről ad áttekintést angol nyelven, különös tekintettel arra, hogy hogyan sikerült beilleszkedniük Kanada társadalmába, és mivel járultak hozzá az ország fejlődéséhez.

Tarlós István, Budapest főpolgármestere, aki azért érkezett Montreálba, hogy a két város közötti testvérkapcsolat létrehozásáról tárgyaljon, szintén beszédet mondott, melyben főként a magyar nemzet és társadalom értékeinek védelmére, és az összetartás fontosságára hívta fel a figyelmet. Őt követte a helyi kerület polgármesterének beszéde, aki kiemelte az ’56 utáni kanadai integrációs politika sikerességét. A telt házas estélyt ízletes vacsora zárta.

A kiállítás a Montreáli Magyar Otthon dísztermében tekinthető meg.