Október 23-i megemlékezés Melbourne-ben

/ Kalocsai Alexandra Gréta /
kalocsai.alexandra.greta képe
Arpad Aged Care – így emlékezik meg a melbourn-i magyar otthon az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről.
Dr. Mátrai Márta Magyar Országgyűlés Háznagy asszonyaMagyar állam delegáltjai és az Árpád Aged Care dolgozói, lakóiKese Beatrix a Magyar Országgyűlés Hivatalának külügyi igazgatóhelyetteseDr. Kálmán László főkonzul úr

Az 1956-os forradalom hatására több ezren emigráltak külföldi országokba, ahol munkát vállalva új életet és egzisztenciát építettek fel maguknak. Ausztráliába egy statisztika szerint 12 000 magyar disszidált ekkor. Nagy jelentőséggel bír az itt élők számára az 1956-os forradalom, mivel többen részesei voltak ennek a történelmi eseménynek. A Melbourne-ben található Arpad Aged Care Idősek otthonában már az intézmény megépülésétől kezdve nagy hangsúlyt fektettek a magyar ünnepnapokra, megemlékezésekre.

Az idősotthonban a megemlékezés a lakók bevonásával zajlik minden évben. Az intézményben működik Irodalmi Kör, így a szereplők adottak, de bárki csatlakozhat. A szövegeket, verseket már két héttel előtte kiosztják a dolgozók és több alkalommal próbát tartanak.

Aznap, október 23-án a lakók összegyűlnek a nappaliban és felolvasnak 1956 történelmi hátteréről, a forradalom pillanatairól. Valaki versmondással veszi ki a részét, és olykor még a dolgozók is szívesen szavalnak. A szereplők átlagéletkora 90 év. Számomra nagy jelentőséggel bírt, hogy nem a történelemkönyvekből olvashattam az eseményről, hanem azok az emberek mesélték el a saját történeteiket, akik tényleges átélték. A megemlékezés napja előtt sokat beszélgettünk az eseményekről, ki hogyan élte meg azokat a pillanatokat, ki és hogyan emigrált. Volt aki katonaként szolgált ekkor, volt akinek családtagjai harcoltak, vagy aki éppen a főiskolai éveit járta. Ezért tekintik igazán szívügyüknek.

Az idei megemlékezésen részt vett Dr. Mátrai Márta a Magyar Országgyűlés Háznagya, Kese Beatrix, a Magyar Országgyűlés Hivatalának külügyi igazgatóhelyettese, valamint Dr. Kálmán László főkonzul, akik együttesen képviselték a magyar államot. Az ünnepi beszédet követően családias hangulatú beszélgetés következett, majd megajándékozták az Árpád otthon könyvtárát Magyarországról szóló könyvekkel.

A közelben található Hungarian Community Centre-ben (Magyar Központ) koszorúzással emlékeztek a forradalomra és szabadságharcra. Legfőképp az ilyen eseményeken döbben rá az ember, hogy mennyi magyar van világszerte. És bár nem Magyarországon élik mindennapjaikat, de az emberekkel társalogva mindenkinek a szíve sajog, ha a Magyar Földről esik szó. A Magyar Központ koszorúzásán is képviselni szokta legalább egy dolgozó és  2-3 személy az Árpád Otthont.