Melbourne-ből Sydneybe

A Kőrösi Csoma Sándor programmal Ausztráliában

/ Garamhegyi Edit Rita /
garamhegyi.edit.rita2024 képe
Tavaly ösztöndíjasként kerültem Melbournebe, az idei évet Sydneyben töltöm a Kőrösi Csoma Sándor program keretében. Nagyon érdekes tapasztalat számomra a két város közötti különbségek felfedezése az itt élő magyar közösségek szempontjából.
A melbourne-i magyar iskolaA melbourne-i magyar házA Magyar Iskola Sydney logójaA NSW-i Magyar Szövetség

Melbourne magyarsága

Megfigyelhető egyfajta ellentétes működési szervező elv, sőt, elsőként ez tűnt fel nekem. Melbourne, a megtervezett város, magyarsága éppúgy szétszóródott területileg, ahogy ez Sydneyre is jellemző. Viszont míg Melbourne a rendszeresen találkozó diaszpóra közössége igényeinek megfelelően öt iskolát tart fenn (a református közösség iskolája mellett a Regnum Magyar Iskola katolikus kötődésű családokra építő közösség, ezen kívül működik a Kultúrkörnek, és a Magyar Háznak is egy-egy nagyon kis létszámú osztályokat oktató iskolája, az utolsó helyen pedig az ausztrál állam fenntartásában és nagymértékű állami támogatással a VSL, ahol a magyar mint származási nyelv oktatása zajlik érettségivel) és az, hogy melyik család melyiket választja, leginkább területi kérdés, hiszen a város nagyon nagy, a gyerekek pedig jellemzően nem közlekednek egyedül.

Sydney más szerkezetet választott

Ezt a várost az élet tervezte, magától nőtt és alakult, nem mérnökök asztalán, Sydney magyar származású családjait viszont egyetlen iskola oktatja a magyar nyelvre, pedig maga a város még nagyobb, mint Melbourne. Ezért a magyar iskolát igyekeztek központi helyre tenni, hogy legalább mindenkinek egyformán messze legyen. Annál jobban szembetűnik viszont, hogy a magyar közösségek legalább három különböző klubban gyűlnek össze hétvégenként, és elég kevesen vannak, akik mindháromban megjelennek.