Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról Chicagóban

/ Rácz Eszter Anna /
racz.eszter.anna képe
„Jó magyarnak lenni!” Ezzel a mondattal nyitotta meg az 1956. október 23-ról szóló megemlékezést Demeter András, a Chicagoi Magyar Kultúrtanács elnöke. Beszédében kifejezte háláját a magyaroknak a régmúltban történt eseményekért, harcokért, mondván, hogy ez „Nem egy örömünnep, de örömmel tölt el minket, hogy itt lehetünk és megemlékezhetünk!”
Vajdaszentiványi táncokNagykövet úr ajándékaSzt. István Iskola és Óvoda diákjaiCsík Hágó Magyar Iskola és Óvoda diákjai

Beszédét követően felkérte dr. Bencsik Zitát, a chicagói magyar főkonzulátus főkonzulját: mutassa be Maria Pappast, Cook megye számvevőjét, aki azután a következő gondolatokkal köszöntötte és üdvözölte a magyar közönséget: „Gratulálok a szülőknek és nagyszülőknek, hogy így nevelték fel gyermekeiket: ebben az identitásban, gazdag kultúrában és máig életben tartott hagyományokban.”

Az ünnepi megemlékezés a Csík Hágó Magyar Iskola és Óvoda növendékei műsorával kezdődött. Két csoportban képviseltette magát az iskola. A Puli csoport, amelynek 7 diákja van (10-12 évesek) Hajdú Levente „Kiáltvány” című versével készült. Tanáraik, Jókay Jutka és András Noémi segítségével készültek fel az előadásra. A másik csoport a Magyarország csoport volt, akik szintén egy verssel, Mikes Margit „Identity” művét adták elő. Ezt a művet angolul szavalta el a csoport egyik kisdiákja, Márk Alden, tanárának, Radics Meagher Ilona segítségével. Az angol nyelvű megemlékezés célja az volt, hogy mindenki halljon angolul is a forradalomról és legyenek angol szavaink is 56-ról. Ilona ezen felül még egy interaktív kiállítással is készült, aminek 1956 - Hang és Kép volt a címe.

A gyerekek műsorát követően a chicagói Borozda népi együttes szórakoztatta a közönséget Vajdaszentiványi táncok bemutatásával.

A Szent István Iskola és Óvoda diákjai is megmutatták tehetségüket a megemlékezésen. Ők is két verssel készültek. Juhászné Bérces Anikó: Eltaposott dicsőség, valamint Varga Zsolt: A pesti srácok című művét adták elő a gyerekek. A műsort összeállította az iskola vezetője: Bozéki Bea. A verseket betanította Molnár Adrienn és El Bissattine Emese.

A műsorok után dr. Bencsik Zita főkonzulasszony ismét köszöntötte az ünneplő közönséget majd felkonferálrta Szijjártó Péter külügyminiszter videós ünnepi üdvözletét. A miniszter elmondta, hogy a magyar nemzet a szabadságharcosok nemzete, akik 1956-ban bátorsággal szálltak szembe a túlerővel, kitartottak céljaik mellett és végsőkig harcoltak a magyar szabadságért. Háláját fejezte ki hőseinknek, mert nekik köszönhetően élhet a magyar ember ma szabadon. A videóüzenetet követően díszvendégünket köszönthettük, Szöllősi György sport nagykövetet, aki a magyar futball tradícióiért és Puskás Ferenc labdarúgó hagyatékának ápolásáért felel, valamint a Nemzeti Sport felelős szerkesztője és sport újságírója. „Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!” Reményik Sándor versével indította beszédét a nagykövet. Ebből kiindulva fogalmazta meg azon gondolatát, hogy jó, hogy van egy bázisa a magyar embernek a hazájától messze is, ahol otthon érezheti magát a többi magyar emberrel együtt, utalva a magyar közösségekre, amelyek legtöbbször egy-egy templom s az ahhoz tartozó magyar iskola köré csoportosulnak. Beszédében kitért a pesti srácokra is és köszönetet mondott nekik, hogy nem voltak hajlandóak elfelejteni mindazt, amit Magyarországról, kereszténységükről hallottak és tanultak. Ehhez maradtak hűségesek és az első adandó alkalommal ettől vezérelve álltak a jó oldalra és harcoltak a magyar nemzet szabadságáért.

A chicagói magyar kisdiákok ismét nagyon szép műsorral járultak hozzá, hogy méltó legyen a megemlékezés '56-os forradalmunkról. A konferáló Rácz Eszter Anna KCSP ösztöndíjas volt. A Borozda néptáncegyüttes műsorát Szűcs János KCSP ösztöndíjas készítette fel.

Video