Márton Áron megemlékezések Calgary-ban

/ Kalina Veronika /
kalina.veronika képe
A magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság által, Márton Áron születésének 120. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévhez kapcsolódóan, két programot is szerveztünk Calgaryban.

Szeptember 26-án, a rendszeres cserkész összejövetel zárásaként emlékeztünk meg Erdély katolikus püspökéről. A nagy számban jelen lévő gyermek és fiatal korosztály számára is érdekes és élvezetes módon előadott rövid életrajzi ismertetést követően a 73. számú Patrona Hungariae leánycserkészcsapat és a 74. számú Kapisztrán Szent János cserkészcsapat tagjaival közösen imádkoztunk az ifjúságért, Márton Áron segítségét kérve:

            „Istenünk, Te Áron püspök megpróbáltatásokkal teli fiatalságát állítod mindannyiunk elé. Már fiatal pap korában az ifjúság példaképévé és kiváló nevelőjévé tetted őt, aki felismerte, hogy amin sopánkodunk, az a múlt dolgainak következménye. Látta az okokat, szerette szülőföldjét, harcolt hazájáért, védte bajtársait, rózsafüzérrel a kezében tett tanúságot hitéről, és elkötelezte magát a jövő mellett, amely ma is új feladatokat elé állítja az ifjúságot.
            Segíts Istenünk, hogy Áron püspökünk példájára mindannyian felismerjük, hogy a holnap a mának a folytatása, és az ifjúság az apáktól és anyáktól kapott hagyatékot viszi tovább. Adj nekünk tisztánlátást, hogy az ifjúságnak olyan példát és neveltetést nyújtsunk, hogy ne mindenáron tehermentesíteni akarjuk őket, ne levenni igyekezzünk vállukról a nehézségeket, hanem felruházzuk őket felelősségtudattal, becsületérzéssel és munkaszeretettel.
            Hadd találjanak tiszta visszhangra mindannyiunkban, idősekben és fiatalokban egyaránt, Áron püspökünk szavai: minden nép annyit ér, amennyi értéket saját magából ki tud termelni.
            Add, hogy ő ma is példaképe legyen fiataljainknak: úgy éljenek, hogy a jövőnkért ne kelljen aggódnunk!

            Áron püspök, az ifjúság megértő pásztora, légy a mai fiatalok útkeresésének égi pártfogója!

Ámen.”

Szeptember 29-én, a világszerte ugyanezen napon megtartott rendezvényekhez hasonlóan, a Calgary-i Magyar Kultúregyesület és a Szent Erzsébet Egyházközség közös szervezésében az Árpádházi Szent Erzsébet Plébánia, Szent István termében szerveztünk ünnepélyes megemlékezést. Az érdeklődőket az Egyházközség szorgos hölgytagjai jóvoltából kis vendégség is fogadta süteménnyel, teával és kávéval.

Az élete végéig a közösség szolgálatában álló egyházfő élettörténetének tömör ismertetését követően megtekintettük a boldoggá avatási peréről szóló, három részes dokumentumfilmet, majd gyertyagyújtással és közös imádsággal emlékeztünk meg Márton Áronról, remélve, hogy mindezzel magunk is hozzájárulhatunk szentté avatásának sikeres kimeneteléhez:

„Istenünk,
te Áron püspököt
arra választottad ki,
hogy igazságodnak őre,
az üldözötteknek védelmezője
és népednek jó pásztora legyen.
Add,
hogy mielőbb
szentjeid között tisztelhessük,
tanítása és példája
világító Jel legyen
mindannyiunk számára.

Ámen.”

Végül a püspök következő gondolatait útravalóként megfogadva tértünk haza otthonainkba: „…a gondok elől nem futok meg. Amit Isten keresztként vállamra rakott, ha vérző térdekkel is, vinni fogom.”

Utóbbi megemlékezést több pozitív visszhang is kísérte, többen érdeklődtek a dokumentumfilmről, illetve megfogalmazódott az igény egy hasonló program szervezéséről Mindszenty József emlékére.