Március 15. Sydney

171 év – 171 magyar kokárda

/ Reményi Tamás /
reményi.tamás képe
2019. március 17-én délelőtt közel százan gyűltünk össze Stratfielben ökumenikus istentiszteletre, ahol igét hirdetett Péterffy Kund református lelkész és liturgiai szolgálatot végeztek: Reményi Tamás katolikus és Svantner Gergő református Kőrösi Csoma Program egyházi ösztöndíjasok. A 48-as eseményekre emlékezve 171 kokárda feltűzésével és koszorúzással adóztunk a szabadság és a hősök emlékének.
Fráter Olivér, konzulÁllampolgársági eskütételTransylvaniacs zenekar Kengugro táncegyüttes

Az istentiszteletet követően Dr. Mikola István nagykövet és Fráter Olivér konzul, Áder János Köztársasági Elnök megbízásából Péterffy Kund számára a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adták át, az ausztráliai magyarság lelki megújulásáért és nemzeti identitásának megőrzése érdekében végzett szolgálatáért!

Délután folytattuk az 1848. március 15-ről szóló megemlékezésünket a Délvidéki Magyarok Egyesületének Házában. Rozgonyi Magdolna a New South Wales-i Magyar Szövetség elnöke köszöntötte a több, mint négyszáz egybegyűltet.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével és felszólalásával Dr. Mikola István nagykövet és Fráter Olivér konzul, és jelen volt Dr. Domaniczky Endre konzul és Bali Stephen, Blacktown magyar származású polgármestere. Az elnökasszony nyitó szavaiban felhívta a figyelmet, hogy 1848. március 15. közös ünneplése épp olyan fontos a nemzet egészének, mint a családban a közös ünneplés: egybegyűjt és összetart. Kölcsey sorait idézve „A Haza minden előtt!” ez az a fő eszme, ami egyé kovácsol minket magyarokat. Ameddig a forradalom történetei hallatán öröm és büszkeség tölt el bennünket, amíg tudunk nyitott szívvel együtt emlékezni, addig nem kell félnünk. Ahogyan mi, úgy gyermekeink és unokáink is kiteszik a kokárdát, eléneklik együtt a magyar Himnuszt, elszavaljak a Nemzeti dalt és egy emberként gondolnak arra: „A haza minden előtt.”, s az igaz ügyért vívott mai küzdelemben ott láthatjuk felelős ifjúságunk elszánt tagjait.

Dr. Mikola István, Magyarország nagykövete köszöntötte az együtt ünneplőket. Hangsúlyozta, hogy Ausztráliát a magyarok belakták és fontos, elismert tagjai az ausztrál társadalomnak. A nagykövet II. János Pál pápa szavait idézte fel: „A magyarok, keresztény államalapító nemzet, hivatásuk van Európában!”  melyet a pápa személyes találkozójuk alkalmával mondott. Igen, a jövőben még sok feladat vár a magyarokra, – hangsúlyozta a nagykövet - egy olyan jövőben, digitális korban, amiről rengeteg dolgot nem tudunk még. De a magyar nép kiválasztott nép és a magyaroknak feladatuk van Európában és a nagyvilágban. Az ünnepség keretében állampolgári esküt tevő magyarok is a magyar nemzet, identitás, erkölcsi tartás és kultúra „nagykövetévé” válnak – hangsúlyozta a nagykövet. Majd Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak üzenetét tolmácsolta Mikola István:

 „1848. március tizenötödike szabadságunk, nemzeti függetlenségünk és összetartozásunk szimbóluma. Éljünk bárhol is a világon, ezen a napon egy ütemre dobban a szívünk, kokárdát tűzünk a kabátunkra, s együtt ünnepeljük a márciusi ifjakat. Emlékezünk a hősökre, akik bátran vallották, és a szabadságharc csatamezőin is bizonyították, hogy „a haza minden előtt”! 171 évvel ezelőtt ez a négy rövid szó magyar emberek millióinak sorsát fordította meg, és azóta is arra tanít minket, hogy egyedül akkor győzhetünk, ha büszkén vállaljuk nyelvünket, kultúránkat és nemzeti jelképeinket. Hiszen akárcsak 1848-ban, úgy ma is igaz, hogy csak a jövőjük érdekében együtt cselekvő, erős és öntudatos nemzetek állhatnak meg a birodalmi fenyegetésekkel szemben. Ezért amikor a forradalomra és a szabadságharcra emlékezünk, olyan férfiakat és nőket látunk magunk előtt, akik azzal mutattak példát Európának, hogy számukra a hazájuk volt az első, és közös otthonuk szabadságáért a rájuk törő túlerővel is bátran szembe szálltak. Meggyőződésem, hogy az ő hősies helytállásukból ma is erőt meríthetünk. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”

Ezt követően került sor az állampolgári eskütételre, az állampolgári esküokmányok átvételére és a közjogi értelemben is a magyar nemzet részévé váló új magyar állampolgárokkal együtt énekeltük el a Himnuszt! Majd az állami kitüntetések átadása következett: Albecz Judit, a magyar arany érdemkereszt kitüntetést, Kardos Olga Klára a magyar ezüst érdemkereszt kitüntetést kapta.

Az ünnepség kezdetén a Kodály Tánccsoport lépett fel dunántúli táncokkal, majd a díjak átadását követően a Bankstown-i Magyar Iskola tanulói és a Magyar Iskola Sydney tanulói mutatták be ünnepi műsorukat. Ezt követően a Sydney Magyar Cserkészet tagjai elevenítették fel 1848. március 15. történelmi eseményeit és szavalták el a Tizenkét pontot!

Az ünnepség keretében a Magyar zászló és címer napja alkalmából szervezett rajzpályázat eredményhirdetésére is sor kerül. A rajzversenyben Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, és Perth városokból vettek részt magyar gyermekek több kategóriában óvodás kortól egészen az egyetemistáig. A díjakat Dr. Mikola István nagykövet és Fráter Olivér adta át.

Az ünnepi műsor zárásaként a Kengugro táncegyüttes és a Transylvaniacs zenekar szórakoztatta az ünneplő közösséget!