Március 15. a nagyvilágban - Az 1848/49-es szabadságharcra emlékeznek a magyar közösségek

Világszerte megünneplik a magyar szervezetek és közösségek március 15-ét. A megemlékezésnek Európától Ausztráliáig közösségformáló szerepe is van, sok település együtt ünnepel, és sok helyre érkeznek vendégek Magyarországról vagy más magyarlakta régióból.
kokárda

A rendhagyó történelemórák, előadások, ünnepségek már a 15-ét megelőző hétvégén elkezdődtek és az azt követő héten is folytatódnak. Egyházak, helyi politikai és civil szervezetek, magyar iskolák, nagykövetségek vállalják magukra az események szervezését, amelyben aktívan részt vesznek a Petőfi Sándor Program és a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai, sőt, nem egy helyen az ő munkálkodásuk eredményeképpen kezd meghonosodni, vagy felelevenedni az ünnep.

A megemlékezések magva hagyományosan mindenhol a koszorúzás, az ünnepi misék, istentiszteletek, beszédek és verses-zenés műsorok, valamint a legkisebbeknek szervezett kézműves foglalkozások kokárda, huszárcsákó és zászlókészítéssel, amely nagy teret enged a kreativitásnak is.

Így például a törökországi Isztambulban a magyar iskola diákjai és szüleik idén egy különleges kokárdát készítettek. A piros színhez a legnagyobb gyerekek kézlenyomatát vágták ki filcből, a fehérhez a kisiskolásokét, zöldhöz pedig a legkisebbekét, és ezeket a filc kezeket rögzítették aztán egy nagy kokárda alakban.

Megelevenedő történelmi helyszínek

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc valamennyi fontos helyszínén, és a forradalmárokhoz köthető helyszíneken is szerveznek ünnepi programokat, így például Medgyesen, Segesváron, Petőfi feltételezett elestének helyén, a 2005-ben újjáépített Ispánkúti Petőfi-emlékműnél, a győztes piski csata helyszínén vagy Székelykeresztúron, ahol két éve újra elültették Petőfi körtefáját. A fennmaradt visszaemlékezések, dokumentumok szerint Petőfi itt töltötte utolsó estéjét, a körtefa alatt ülve és beszélgetve, mielőtt Zeyk századossal Segesvár-Fehéregyháza felé indult, ahová Bem a csapatösszevonást elrendelte.

Még Törökországban is, ahol a szabadságharc után több magas rangú tiszt, sőt, maga Kossuth Lajos is menedéket talált az üldöztetések elől, minden évben megemlékeznek az 1848/49-es szabadságharcról, akárcsak New Yorkban, ahol Kossuth 1851-ben 17 napot töltött, szakadatlan ünneplés, hivatalos és nem hivatalos üdvözlések közepette.

Azokban a közösségekben, ahol nincs közvetlenül 48/49-hez köthető emlékhely, sok helyen fantáziadús módon idézik meg a történelmet. Március 15-én Brüsszel központjában flashmobot szervez a Balassi Intézet a La Monnaie operaház előtti téren, amely során Terék József tárogató művész zenél, francia és angol nyelven elhangzik a Szózat, és piros-fehér-zöld hélium léggömböket engednek a levegőbe. Az angliai Southend-on-Sea-ben pedig a Pilvax kávéház hangulatát idézik meg nemcsak a megfelelő díszlettel, de a korabeli receptek szerint készült süteményekkel is.

A nemzeti ünnep közösségformáló és megtartó erő

Március 15. számos magyar közösségben minden évben várt alkalom arra, hogy a különböző településeken élők közös programot szervezzenek, felkeressék egymást, illetve vendégművészeket fogadjanak Magyarországról vagy más magyarlakta régióból.

A Kárpátalja hegyvidéki járásai is együtt ünnepelnek, ebben az évben Kőrösmező várja Gyertyánliget, Nagybocskó, Terebesfejérpatak és Rahó magyar óvodásait és iskolásait. Együtt ünnepel a Gyimesekben, Felsőlok, Középlok és Gyimesbükk, Szerbiában pedig Versec, Fejértelep, Udvarszállás és Ürményháza magyar közösségei.

A kárpátaljai Beregszászon zászlót bont a Kárpátalja Baranta, egy közel 100 fős magyar harcművészettel foglalkozó közösség, és azon belül a Rákóczi Légió, amely a kárpátaljai kötődésű, de szülőföldjüket ideiglenesen elhagyó barantásokat, harcművészeket, hagyományőrzőket gyűjti össze.

A legkisebb közösségekben is szerveznek megemlékezést, például a Bosznia-hercegoviai Banja Lukában, ahol nincs magyar iskola, óvoda, sőt még emlékmű sem, amit meg lehetne koszorúzni.

Több kanadai városba is ellátogat két szabadkai versmondó művész, akik Arany és Petőfi barátságán keresztül mutatják be a szabadságharc két évét. Kálló Béla és Tóth Péter Lóránt a Szabadságharc című színművel szórakoztatva tanítja a kor történelmét a többi között Windsorban, Hamiltonban, Montreálban, Torontóban és Ottawában is. Szarajevóban felvidéki magyar vendégek mutatják be a magyar népzene és néptánc hagyományos elemeit, míg Kalifornia több városában Krajcsó Bence citeraművész, népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere ad elő egy, erre az alkalomra összeállított válogatást.

A megemlékezések és az ünnepi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában mindenhol aktívan részt vesznek a Petőfi Sándor és a Kőrösi Csoma Sándor programok ösztöndíjasai.

Londonban külön a megemlékezésre írt színdarabot mutatnak be, az ösztöndíjasok aktív részvételével, míg Frankfurtban a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai által, zenei művekből, néptáncból, valamint történelmi dokumentumok szemelvényeiből összeállított ünnepi műsort adtak elő a helyi magyarok. Ösztöndíjas készíti az ünnepi néptáncműsor koreográfiáját a kanadai Torontóban, és állította össze a műsort az amerikai Clevelandben is,

Munkájuknak köszönhetően most először lesz megemlékezés az angliai Kingston upon Hullban és hosszú idő után most emlékeznek meg először március 15-ről a szerbiai Tiszakálmánfalván is.

 

Ünnepi programok részletesen a szórványban és a diaszpórában (a teljesség igénye nélkül)

MEGEMLÉKEZÉSEK A SZÓRVÁNYBAN

CSEHORSZÁG

Ostravában ünnepi előadás, Brünnben ünnepi koncert és koszorúzás, Prágában gyermek kézműves foglalkozások, ünnepi koncert és klubösszejövetel várja az emlékezőket. Prágában a nagykövetség, a Balassi Intézet és valamennyi prágai magyar szervezet közös megemlékezésen koszorúzza meg a Kisoldalon lévő Rákóczi-emlékművet.

ROMÁNIA

Több helyen is koszorúznak, és emlékező beszédeket tartanak Segesváron és környékén, a többi között Fehéregyházán a Petőfi Múzeumnál és Petőfi feltételezett elestének helyén, a 2005-ben újjáépített Ispánkúti Petőfi-emlékműnél is. Segesváron ezen kívül, akárcsak az előző évben, Petőfi szavalóversenyt is szerveznek.

Székelykeresztúron, ahol Petőfi utolsó estéjét töltötte, mielőtt a segesvári csatatérre indult, a Gyárfás-kúria kertjében és a városközpontban emlékeznek. Székelyudvarhelyen a főtéren és több helyszínen zajló nagyszabású ünnepség keretein belül hagyományosan ’48-as lovas huszár felvonulás is lesz.

Idén a koszorúzó zarándoklat és a színházi gálaműsor mellett az óvárosi református templomban is lesz ünnepi istentisztelet és megemlékezés Nagybányán. Koszorúzás, ünnepi istentisztelet és műsor várja 15-én az érdeklődőket Fogarason és Medgyesen, ahol a Báthory István Általános Iskola kisiskolásai készülnek versekkel, színdarabbal és énekkel.

15-én több helyszínen is koszorúznak, illetve tartanak ünnepi istentiszteletet és szerveznek verses, zenés műsort Déván, illetve Déva mellett, a piski csata helyszínén. Csernakeresztúron 16-án lesz ünnepi népzenei koncert, szegedi és budapesti népzenészek közreműködésével. A koncertet táncház követi.

Népzenészek érkeznek a Gyimesekbe is, ahol a települések közösen ünneplik meg március 15-ét. Egyik évben Felsőlok, a következő évben Középlok és ebben az évben, március 14-én Gyimesbükk rendezi a műsort és az ünnepséget, amit mindig a Gyimesbükkhöz tartozó Kontomác-határnál tartanak.

A Zsil-völgyében, Petrozsényben a Szent Borbála római katolikus templomban lépnek fel ünnepi műsorral a magyar iskola diákjai. Szamosardón kiállítást szerveznek a diákok kézműves foglalkozásokon készített munkáiból.

A 2018-ban, az Első és Második Világháború áldozatainak emlékére emelt emlékműnél tartják a megemlékezést március 17-én Völcsökön, de emlékeznek Brassóban és Bukarestben is, ahol a nagykövetség, a helyi civil szervezetek és az RMDSZ helyi képviselete közösen szervezik a koszorúzásokat és a díszelőadást.

SZERBIA és BOSZNIA-HERCEGOVINA

Régiós központi ünnepséget tartanak Versecen, ahol Versec, Fejértelep, Udvarszállás és Ürményháza magyar közösségei együtt ünneplik a forradalom évfordulóját.

Gyöngykokárdát készítenek, és ünnepi műsorral készülnek Tiszakálmánfalván, ahol hosszú idő után most emlékeznek meg először március 15-ről.

A Bosznia-hercegovinai Banja Lukában a Szerb köztársasági magyarok egyesülete, a „Magyar Szó” szervez emlékezést a 12 másik egyesülettel megosztott közösségi termében, Szarajevóban pedig felvidéki magyar vendégek mutatják be a magyar népzene és néptánc hagyományos elemeit. A városban március 16-án a HUM Magyar Polgárok Egyesülete – a felvidéki Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesület közreműködésével – táncházat szervez.

SZLOVÁKIA

Rimaszombaton hagyományosan a Csemadok helyi alapszervezete szervezi a városi megemlékezést, a műsort közösen készíti a Tompa Mihály Alapiskola és a Tompa Mihály Református Gimnázium. A cserkészek és a helyi civil szervezetek is koszorúznak, a tömegből spontán kiválasztott felszólaló pedig néhány mondatot mond, még a központi rendezvény előtt.

UKRAJNA

Kárpátalja hegyvidéki járásai együtt ünnepelnek, Ebben az évben Kőrösmező várja Gyertyánliget, Nagybocskó, Terebesfejérpatak és Rahó magyar óvodásait és iskolásait. A márciusi eseményeknek más-más aspektusát igyekeznek megmutatni az egyes csoportok verssel, zenével, tánccal, dramatizált jelenetekkel.

Beregszászon a harcművészettel foglalkozó Kárpátalja Baranta egy imitációs eszközökkel megvívott szablya versenyt rendez a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, hogy megmutassa: a szabadságért minden generációnak meg kell küzdeni.

 

MEGEMLÉKEZÉSEK EURÓPÁBAN, AMERIKÁBAN ÉS AUSZTRÁLIÁBAN - DIASZPÓRA

EURÓPA

AUSZTRIA

Bécsben már a március 15-ét megelőző napokban megkezdődnek a szabadságharchoz kötődő előadások és rendezvények. A március 15-ei megemlékezést az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala nevében idén az „Europa” – Club szervezi meg a Collegium Hungaricumban. A műsor keretein belül fellépnek az AMAPED diákjai, és a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület csoportjai is.

BELGIUM

Brüsszelben március 14. és 23. között különféle programokat szerveznek, közte koszorúzást Kossuth Lajos anyjának, Wéber Karolinának a sírjánál, és egy flashmobot a város központjában. A Magyar Néppárti Képviselőcsoport, valamint a Magyar Hullám Közéleti és Kulturális Társaság március 18-án tart megemlékezést a Hotel Le Plaza-ban, amelyen az ünnepi beszédet Tuzson Bence, a Miniszterelnökség államtitkára mondja. 

DÁNIA

Koppenhágában a magyar nagykövetség zártkörű ünnepi fogadást tart, 17-én pedig a Kompasset Ølbar és a Magyar Inkubátor közös szervezésében magyar Kvíz délután lesz, ahol a kérdések között a március 15-ei események is szerepelnek.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Londonban a Magyarok Angliai Országos Szövetsége (MAOSZ) szervezi a központi ünnepséget, és a helyszínt az Angliai Magyar Református Egyház biztosítja. A külön erre az alkalomra írt színmű előadásában a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai is részt vesznek.

Newportban zárt körben ünnepel a Hétvégi Óvoda és Iskola, Cardiffban március 23-án a harmadik Walesi Magyar koncert keretei között emlékeznek, Southend-on-Sea-ben pedig a Pilvax kávéház hangulatát idézik meg nemcsak a megfelelő díszlettel, de a korabeli receptek szerint készült süteményekkel is.

Kingston upon Hullban most először lesz 1848/49-es eseményekhez kapcsolódó megemlékezés. A városba látogatnak Manchesterből az Angliai Magyar Huszár Bandérium képviselői, akik a gyerekeknek előadást tartanak a huszárság történetéről, és bemutatják az autentikus öltözetet és fegyvereket.

Az írországi Dublinban március 14-én a nagykövetség tart az ott élő Magyarok számára ünnepi fogadást, ahol Pálffy István nagykövet mond köszöntőt, majd a szolnoki Ádám Jenő Zeneiskola és a Dublini Iskola és Óvoda diákjainak ünnepi műsora következik.

A skóciai Perthben 2019. március 17-én immár 24. alkalommal kerül megrendezésre a már hagyományossá vált Magyar Nemzeti Nap.

FRANCIAORSZÁG

Párizsban a Magyar Katolikus Misszióban emlékeznek március 17-én a Párizsi Magyar Iskola Egyesület – „Kabóca” gyermekeinek bevonásával. Idén első alkalommal elmarad Kossuth Lajos emléktáblájának megkoszorúzása, a Párizsi Magyar Intézetben azonban hangversenyt hallgathatnak meg az érdeklődők.

HOLLANDIA

Amszterdamban hagyományosan országos magyar bált szervez a Hungaria Club 1929 és a Hollandiai Magyar Szövetség. A hollandiai magyar iskolák is megemlékeznek március 15-ről, kokárdát készítenek, énekeket, verseket tanulnak és olvasnak.

LENGYELORSZÁG

Varsóban a Lengyelországi Magyar Egyesület és a Divéky Adorján Hétvégi Magyar Iskola külön csoportjai előadással készülnek, a Varsói Magyar Kulturális Intézet, a Bemowói Kulturális Intézet és a Varsói Magyarország Nagykövetsége pedig ceremóniát tart a magyar nemzeti nap alkalmából „Bemowo Óbuda” címmel

NÉMETORSZÁG

A németországi Hannoverben és Hamburgban óvodások és iskolások közreműködésével valósul meg az ünnepi műsor. Hamburgban március 23-án egész napos programba ágyazódik a megemlékezés, míg Düsseldorfban a főkonzulátus koordinálja az ünnepséget, amelyen a hageni Vadrózsa Néptáncegyüttes és a düsseldorfi magyar iskola is részt vesz.

Március 10-én emlékeztek meg a 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról Frankfurtban és a würtenbergi Fellbachban. Frankfurtban a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai által, zenei művekből, néptáncból, valamint történelmi dokumentumok szemelvényeiből összeállított ünnepi műsort a helyi magyarok adták elő, Fellbachban pedig fellépett a Stuttgarti Csöbörcsök Néptáncegyüttes és a Stuttgarti Magyar Színjátszó kör is.

PORTUGÁLIA

Lisszabonban a Portugál-Magyar Egyesület a lisszaboni magyar nagykövetséggel közös családi napot szervez kézműves foglalkozásokkal, ahol, kis huszárokat és népviseletes leány-babákat készítenek.

SPANYOLORSZÁG

Madridban a nagykövetség által rendezett megemlékezésen ünnepeltek március 12-én. A Madách Egyesület vasárnapi iskolájának műsorához a zaragozai magyar egyesület is hozzájárult egy videófelvétellel.

SVÉDORSZÁG

A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség és a Kristianstadi Magyar Egyesület március 9-én közösen emlékezett meg az 1848/49-es forradalomról Sölvesborgban.

TÖRÖKORSZÁG

Március 19-én Kütahyaban, ahol Kossuth másfél évig élt, kezdődnek a megemlékezések. A Kossuth Múzeum udvarán található Kossuth szobornál minden évben koszorúznak a város vezetői, az ankarai nagykövetség és az isztambuli főkonzulátus diplomatái és munkatársaik. A megemlékezések Isztambulban a feriköyi protestáns temetőben folytatódnak, ahol a szabadságharc katonái közül többen is nyugszanak, az isztambuli magyar iskola pedig különleges kokárdát készített március 15-re, a gyerekek filcből kivágott tenyérlenyomataiból összeállítva.

 

AMERIKA

EGYESÜLT ÁLLAMOK

New Yorkban a főkonzulátus, a Magyar Ház vezetősége és társtulajdonos szervezetei: az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség és a Széchenyi István Társaság közösen szervezi az ünnepi megemlékezéseket: a koszorúzást a Kossuth-szobornál, valamint az esti műsort és állófogadást.

Clevelandben a legnagyobb észak-amerikai magyar diaszpóra közösség tagjai a Nyugat-oldali Magyar Evangélikus templomban ünnepelnek. A műsorban fellépnek az evangélikus egyházközösség tagjai, kórusa és iskolásai, valamint a clevelandi cserkészek is, a Bocskai Rádió pedig rögzíti és elérhetővé teszi a videómegosztó portálon.

A San Diegó-i Magyar Házban, akárcsak több kaliforniai magyar közösség megemlékező műsorában Krajcsó Bence citeraművész, a Népművészet Ifjú mestere is fellép.

KANADA

Több kanadai városba is ellátogat két szabadkai versmondó művész, akik Arany és Petőfi barátságán keresztül mutatják be a szabadságharc két évét. Kálló Béla és Tóth Péter Lóránt a Szabadságharc című színművel szórakoztatva tanítja a kor történelmét a többi között Windsorban, Hamiltonban, Montreálban, Torontóban, Dél-Ontarioban és Ottawában is.

A Montreali Magyar Bizottság és a Csillagösvény Egyesület szervezésében ünnepeltek Montrealban március 10-én és Vancouverben is március 10-én mutatták be ünnepi műsorukat a frissen újra alakult cserkészcsapat tagjai. Winnipegben a hétvégén várják rövid műsorral és díszebéddel az emlékezőket a Magyar Házban. Saskatoonban a magyar iskola tanulói, gyermekek és felnőttek készültek dalokkal, versekkel és táncokkal a március 15-i megemlékezésre, és a rendezvény díszletét is a diákok készítették.

Calgaryban a Magyar Kanadai Kulturális Egyesület ad otthont az ünnepi műsornak, amelyen egyaránt fellépnek a Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola növendékei, a Patróna Hungária 73 és a Kapisztrán Szent János 74-es cserkészcsapatok, illetve a Vadrózsa, Bartók és Nádihegedű néptánccsoportok. A programon részt vesz Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Ódor Bálint Magyarország kanadai nagykövete és más közéleti személyiségek.

A Torontóban működő, idén 59 éves Kodály Táncegyüttes a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasa által, külön erre az alkalomra készített néptánc koreográfiát ad elő.

 

AUSZTRÁLIA

A New South Wales-i Magyar Szövetség megbízásából a Sydney-i Magyar Iskola rendezi a megemlékezést március 17-én.