Magyar iskola és óvoda Zürichben

/ Ferkó Zoltán /
ferko.zoltan képe
Minden szombat délelőtt kilenc órától délután egyig a Magyar Misszió épületében
A középső csoportA plébánia nagytermébenKatonás rendFoglalkozás Demeter Andrea tanárnő vezetésével

A gyerekek életkor szerint három csoportba osztva tanulnak az erre az alkalomra osztályteremnek berendezett gyülekezeti helyiségekben. Az asztalok természetesen körben vagy U-alakban vannak elrendezve, így az otthon megszokott frontális előadásmód helyett mindenhol csoportos foglalkozás zajlik. A legkisebbeket tanító Demeter Andrea elmondta, hogy a csoportjában tanuló 12 gyerek közül mindössze négy olyan van, akinek mindkét szülője magyar. A többiek két- vagy három nyelvű családból származnak, ahol nem a magyart használják a legtöbbet otthon, így a gyerekek szókincse is szűkösebb. Andrea óráin Meixner Ildikó diszlexiaprevenciós olvasástanítását alkalmazza, rengeteg interaktív játékkal, rajzolással, színezéssel téve átélhetővé a betűk megismerését a gyerekek számára.

A zürichi magyar iskola és óvoda pedagógusainak koordinátorától, Kardos Katalintól megtudtam, hogy Zürichben egyszerre három különböző helyen folyik szombatonként magyar tanítás 3-14 éves gyerekek részére. Ennek oka, hogy nem találtak olyan helyszínt, amely egyszerre mind a tíz csoportot be tudná fogadni. Csak az óvodások három, egyenként 20-25 fős csoportot tesznek ki, és jelenleg még heten vannak várólistán. Nagy segítség, hogy Zürich kanton pályázatok útján ingyenesen biztosít tantermet az idegen anyanyelvű lakosok által alapított iskolák részére. Így sikerül a magyar osztályok helyigényét is kielégíteni.

A magyar iskolát önálló kezdeményezésként 25 évvel ezelőtt alapította három magánszemély, köztük Golarits Gyöngyi tanítónő, akinek férje a svájci magyarság körében közkedvelt Golarits kórus atyja volt. Jelenleg összesen mintegy 145 gyermek látogatja a szombati magyar óvoda és iskola óráit Zürichben. Az iskola által adott érdemjegyek bekerülnek a hivatalos kantonális iskolai bizonyítványba is, a külön erre a célra fenntartott anyanyelv és kultúra rovatba. A magyar iskola diákjai nagyon különböző családi környezetből érkeznek. Van, aki nemrég költözött szüleivel Svájcba Magyarországról, van, aki már itt született magyar szülőktől, de van, akinek családjában csak az egyik szülő vagy nagyszülő magyar. A közös bennük, hogy mindannyian fontosnak tartják otthon a következő nemzedék megismertetését a magyar nyelv és kultúra alapjaival. A tanulók értékelése ennek megfelelően teljesen személyre szabott, saját egyéni fejlődésükhöz mért.

Az iskolai és főleg óvodai túljelentkezés mellett a lemorzsolódás is állandó. Előfordul, hogy egy-egy család más kantonba, más országba költözik, de legutóbb arra is volt példa, hogy két család Magyarországon folytatta életét, pedig a szülők már Svájcban születtek. A zürichi magyar óvodában és iskolában jelenleg tizenhárom pedagógus foglalkozik a gyerekekkel, közülük mindegyikük tanári végzettséggel rendelkezik.

Pontban délután egy órára megérkeznek a szülők, nagyszülők a gyerekekért. A Bruder Klaus plébániatemplom gyülekezeti termei egykettőre kiürülnek, hogy helyet adjanak a délután kezdődő cserkészfoglalkozásoknak. A villamoson az egyik hazafelé tartó magyar család foglal helyet mögöttem. A gyerekek hangosan, felszabadultan mesélik édesanyjuknak, mi mindent tanultak ma a szombati magyar iskolában. Pár megálló erejéig otthonos érzés fog el. Miután leszállnak, az illúzió véget ér. A villamos közömbös hangon jelenti be a következő megállót.