Magyar állampolgárokat avattak Buenos Aires-ben

/ Dr. Ferenc Viktória /
ferencz.viktoria képe
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából világszerte nagy a készülődés mindenütt, ahol magyarok élnek. A Buenos Aires-i magyarok több programmal is készültek, amelyeket az évforduló előtti hétvégére szerveztek, hiszen a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, Semjén Zsolt látogatása is erre az időpontra esett. A programok sorába illeszkedett az egyszerűsített honosítási eljárással magyar állampolgárságot szerző argentínai magyarok ünnepi állampolgársági eskütétele, amelynek a Buenos Aires-i magyar nagykövetség adott otthont.
Magyarország Nagykövetsége ArgentínábanLeendő magyar állampolgárok Buenos Aires-benA nagykövet átadja a honosítási okiratokatEgy család három generációja a miniszterelnök-helyettessel

Az ünnepélyes eskütétel, amelyet a miniszterelnök-helyettes is megtisztelt jelenlétével, október 17-én, hétfőn tíz órakor kezdődött. A kapunál már tíz előtt gyülekeztek az izgatott emberek. Míg várakoztunk, egy édesanyával elegyedtem szóba, aki a város déli részén lakik, Quilmesben, messze a szervezett magyar élettől, a magyar kluboktól. A magyar állampolgárság lehetősége viszont újra bekapcsolta őt és a családját is a magyar vérkeringésbe. Ő maga már korábban megkapta a magyar állampolgárságot, ma a fia miatt izgul, aki most kap honosítási okiratot az ünnepélyen.

Tíz után néhány perccel már a nagykövetség impozáns, belső tereit szemléljük, ahol az eskütételre kerül sor perceken belül. Lassan mindenki megérkezik. Aznap nyolc személy kap magyar állampolgárságot. Ahogy széttekintek közöttük, látom, hogy milyen sokfélék: vannak közöttük nők és férfiak, már bottal közlekedő idősebbek, középkorúak és cserkészegyenruhás fiatalok is. Vannak, akik a város déli részéről érkeztek, vannak, akik északon laknak.

Külön érdekesség, hogy a társaság fele ugyanazon család sarja, annak három generációja. Itt van az édesapa, aki már itt született Argentínában (a magyar ős az ő apja volt, aki a két világháború között vándorolt ki a bácskai Kula községből, jugoszláv útlevéllel). Jelen van az egykori kivándorló unokája, és annak két fia is, akik már megjelenésükkel, a magyar cserkészegyenruhával, is jelzik: aktívan kapcsolódnak a kolónia magyar életébe. Nagy Balázs konzullal beszélgetve azt is megtudom, hogy a család története a magyarsághoz való kötődés szempontjából is különleges, hiszen a „normálistól” eltérő folyamatok zajlottak le a generációk között: a nagypapa már kevéssé beszéli a nyelvet, a fia kezdett el az olivosi magyar klubba bekapcsolódni, s a gyerekek a legaktívabbak, mind a magyar szervezeti életbe való részvétel, mind pedig a magyar nyelvtanulás szempontjából.

A miniszterelnök-helyettes megérkezésével kezdetét veszi az ünnepség. Barcsi Gyula nagykövet köszönti a résztvevőket, a vendégeket, a leendő magyar állampolgárokat. A köszöntőt követően Semjén Zsoltnak adja át a szót, aki az anyaország nevében köszönti az argentínai magyarokat és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az állampolgárság által a nemzet közjogi egyesítésére is lehetőség nyílik. Beszédében arra is utal, hogy az állampolgárság minden magyart egyelővé tesz, éljen Magyarországon, az azzal szomszédos országokban, vagy a tengeren túli szétszórtságban, például Argentínában.

A leendő állampolgárok megköszönték a miniszterelnök-helyettes szavait, majd sor kerülhetett az eskütételre. Megható pillanatnak lehettek tanúi a jelenlévők, amikor Buenos Aires-i magyarok ajkán felcsendült az állampolgársági eskü szövege: „Esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen."

Az emelkedett pillanat után a nagykövet minden személynek átnyújtotta a honosítási okiratot tartalmazó mappákat, majd közösen elénekeltük a magyar himnuszt. Az eskütételt pohárköszöntő zárta, a tósztot a nyolc új magyar állampolgárnak dedikálták. Az egyszerűsített honosítás keretében a nagykövetségen eddig mintegy 300 személy kapott magyar állampolgárságot, ebből körülbelül 230 főnek Argentínában van a lakhelye.