Lipcsében magyar gyülekezet alakul

/ Sinkó-Szabó Lilla /
sinko.szabo.lilla képe
Január 18-án, szombaton már másodszor gyűltek össze a lipcsei magyarok egy közös istentiszteletre. De nem csak magyar nyelvű istentiszteleten vehettek részt a lipcseiek, hanem az alkalom után egy szeretetvendégség keretében egymással is megismerkedhettünk.
Lipcsei közösség január 18-ánBeszélgetés az alkalom utánKápolnaKápolna

Az első alkalom 2019. december 6-án volt, még adventi időben. Megindító volt látni, hogy karácsony közeledtével nemcsak Krisztus születik meg, nemcsak Ő jön el hozzánk reményt és életet hozva, hanem egy új közösség is megszületik Általa. Az első alkalmon nyilvánvalóvá válhatott, hogy erre a magyar keresztény közösségre szükség van, hiszen jó egymásra találni és magyar közösségben lenni Lipcsében is.

Sajnos Lipcsében egyelőre nincs egyéb magyar közösség (az online csoportokat leszámítva), ennek ellenére már első alkalommal is nyolcan vettek részt a decemberi, úrvacsorás istentiszteleten. A következő hónapban ez már megduplázódott! Mivel az alkalmon nagy számban vettek részt Erdélyből, ezért istentiszteletünk végén a Székely himnuszt énekeltük. Nemcsak a számbeli növekedés adhat okot az örömre, hanem az is, hogy közös pontra találtunk: magyarságunkban és hitünkben.

A közösség létrejötte korántsem volt magától értődő, hiszen jómagam eleinte nem ismertem senkit Lipcséből. Rendkívül kalandos volt az út, amíg Isten segítségével a szolgálat megkezdődhetett. (Az istentiszteleteket Berlinből utazva tartjuk férjemmel, Sinkó Gábor lelkésszel.) Azonban, hála Istennek, nagy segítség lett ebben az ügyben egy Lipcsében élő erdélyi evangélikus teológus, aki többek között a kápolnabérlésben is rendelkezésünkre áll.

Az istentiszteleteinken német kántorok kísérik énekeinket, ezzel sokat segítve szolgálatunkat. Hálásak vagyunk, hogy ilyen sokszínű ez a közösség: sokfelől érkező magyar testvéreink itt magyar és testvéri szóra lelhet.

Noha még csak két alkalmat tartottunk, nagy örömmel és várakozással tekinthetünk a gyülekezet és a lipcsei magyar közösség jövőjére. Erre a közösségre kérjük Isten áldását!