Konzuli tájékoztató Zürichben

/ Heil Kristóf Mihály /
heil.kristof.mihaly képe
A Svájcban élő magyarság nem szakadt el az anyaországtól, hazaszeretetük meghatározza mindennapjaikat, aktívan kívánnak tenni mind a helyi közösség megmaradása, mind a tágabban értett magyarság boldogulásáért.

Ennek megfelelően a svájci diaszpóra jelentős része rendelkezik magyar állampolgársággal, így a tudatos svájci magyarok óhatatlanul is számos alkalommal kapcsolatba kerülnek a magyar közigazgatással és államigazgatással. Az elmúlt évek hazai jogszabály-változtatási hullámára reagálva a berni Magyar Nagykövetség segítő kezet nyújtva tájékoztató előadássorozatot szervezett Svájc-szerte. A prezentáció célja a berni  nagykövetség és konzulátus munkájának bemutatása és az egyes ügytípusokban való informálás.

A svájci Magyarház Alapítvány és Magyarország berni Nagykövetsége szervezésében Dr. Orbán Zsolt Magyarország berni konzulja tartott tájékoztató előadást állampolgári ismeretekről a zürichi magyarok számára a húsvétot megelőző vasárnap délután. A konzul által tartott előadás címe: „Változások és további állampolgári lehetőségek a konzuli ügyintézésben” volt.

Az előadás gerincét a berni nagykövetség és konzulátus munkájának ismertetése adta. Természetesen a kontaktadatok és az általános ügyintézési feladatok után a jelenlévők kérdései a közelgő magyarországi országgyűlési választásokra irányultak. A kimerítő tájékoztató előadást követen hosszú kötetlen beszélgetés alakult ki az érdeklődők között, mialatt Orbán Zsolt konzul személyre szabottan válaszolta meg a kérdéseket.

A tájékoztatón elhangzott legfontosabb információk elérhetőek lesznek a svájci Magyarház Alapítvány lapjának, a Magyarház Független hírmondó következő számában.

Fotó: Szántó András