Kokárda, Jókai-bableves és Kossuth-kifli

Március 15-i megemlékezés Misionesben

/ Bálint Ildikó Enikő /
balint.ildiko.eniko képe
Minden érzékszervet megragadva igyekeztünk átélhetővé és személyessé tenni az 1848/49-es szabadságharc eseményeit. A kiegyezés után, az Osztrák-Magyar Monarchia területéről kivándorolt magyarok leszármazottai, a világon szétszóródott magyarsággal és az anyaországgal együtt emlékeztek meg a március15-i forradalomról.
Március 15. a misionesi magyarok körében Jardín América településenKokárdavarrás MisionesbenJókai bableves és Kossuth kifliAz asztal terítve a március 15-i menüvel

Bevezetésként egy kis előadás révén közelebb kerültek a történelmi háttér megismeréséhez, kiemelve néhány jelentős személyiséget a 19. század eseményei kapcsán. Így megemlítettük Gróf Széchenyi Istvánt, a Magyar Tudományos Akadémia megalapozóját, átívelve a jelenkori ünnepségsorozatra, a szintén a nevéhez fűződő Lánchíd felett kirajzolódó Petőfi sziluettre.

Petőfi Sándor, a Nemzeti dal szerzője mellett, kiemeltük a forradalom másik ifjú írójának alakját, Jókai Mórt, amint a 12 pontot felolvassa a forradalmi tömeg előtt. Kossuth Lajos forradalomban betöltött szerepét is taglaltuk, megemlítve az idei Kossuth Lajos díjazottakat. Végül a szabadságharc honvédő tábornokait: Bem Józsefet és Görgey Artúrt is bemutattam, utalva Bem József lengyel származására, hisz a szabadság eszménye határokon átívelő erejű volt.

A misionesi magyarok kapcsolódni is tudtak élettörténetük révén a szabadságharchoz, hisz az itt élők elődei néhány évvel az 1848-49-es szabadságharc után kerültek ki Dél-Amerikába. Részben a szabadságharc bukása utáni megtorlások és üldöztetés, részben pedig a földműves lakosság elszegényedése miatt. A forradalom leverését követően számos honvéd emigrálni kényszerült, többek közt Argentínába is menekültek, így például Czetz János vagy Juan Fernando Czetz (Gidófalva, 1822.– Buenos Aires, 1904.) az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvédtábornoka, aki Argentína első nemzeti katonai akadémiájának megalapítója volt.

Az előadás révén a misionesi magyar közösség egy kicsit közelebb került a szabadságharc történetéhez. Ezt követően kokárdát varrtunk, melyet büszkén tűztek ki a mellkasukra a misonesi magyarok, és zárásképpen a forradalom neves személyiségeihez kötődő ételeket készítettünk: Jókai-bablevest és Kossuth-kiflit. Így, több oldalról megközelítve, tevékenységeken keresztül tettük átélhetővé, élővé a március 15-i forradalom és szabadságharc eseményeit.