Kitüntették a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség munkatársait

/ Taczman Andrea /
taczman.andrea képe
Jeles eseménynek lehettünk tanúi az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából a Müncheni Magyar Főkonzulátus új épületében. A megemlékezést követően a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség plébánosa és lelkipásztori munkatársa, valamint a Müncheni Katolikus Alapítványi Szakfőiskola oktatója a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesültek.

Az ünnepségen Tordai-Lejkó Gábor, Magyarország müncheni főkonzulja köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kitért a hosszú múltra visszatekintő bajor-magyar kapcsolatok sokszínűségére.

A megemlékezésen Georg Eisenreich, Bajorország médiáért felelős minisztere ünnepi beszédében méltatta a magyarok bátorságát, melyről tanúságot tettek 1956-ban, majd 1989-ben is. Köszönetét fejezte ki a szoros bajor-magyar barátságért, melynek nemcsak múltja, hanem jelene is van; bizonyítják ezt a kereskedelmi, üzleti és oktatási élet terén kibontakozó kapcsolatok.

Dr. Darák Péter, a Magyar Kúria elnöke beszédében példaként állította a jelenlévők elé 1956 lángoló lelkű fiataljait. Noha néhány ezren voltak, mégsem vonakodtak vállalni a második világháború utáni időszak legnagyobb fegyveres konfliktusát, nagy árat fizetve így szabadságukért.

Végül Peter Küspert, a Bajor Alkotmánybíróság elnöke köszöntötte az egybegyűlt külhoni magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.

Az ünnepi beszédeket három olyan személy kitüntetése követte, akik életüket a külhoni magyarság szolgálatába állították és most ezért a Magyar Arany Érdemkeresztet vehették át.

Merka János, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség plébánosa a bajorországi magyar katolikus hívők anyanyelvű vallásgyakorlatának biztosítása, összetartozásának erősítése és közösségi életének formálása érdekében végzett fáradhatatlan munkájának elismeréseként vehette át a kitüntetést. Merka János 1961-ben született Nagykárolyban, majd 1986-ban szentelték pappá. 1990-ben Németországban telepedett le. Az akkori Magyar Katolikus Missziónál ifjúsági lelkészként tevékenykedett. Szervezte a cserkészéletet és eredményesen gyűjtötte egybe a magyar híveket. 2002 óta a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség plébánosa és németországi magyar főlelkész. Fáradságot nem ismerve dolgozik az itteni magyar katolikus egyházközségért; nemcsak a müncheni magyar katolikusok számára van jelen, hanem rendszeresen jár Erdingbe, Landshutra, Rosenheimba és Bad Tölzbe. Felelős szerkesztője az „Életünk” egyházi újságnak, valamint első elnöke a müncheni Magyar Caritas Szolgálatnak.

Merka János plébános lelkipásztori munkatársa, Szarvas Erzsébet a jeles állami kitüntetést a bajorországi magyar diaszpóra érdekében végzett aktív szervezőtevékenysége elismeréseként vehette át. Szarvas Erzsébet Csongrádon született pedagógus család gyermekeként. Óvodapedagógiai tanulmányait követően általános iskolai hittanári, majd hittan-, etika és nevelőtanári mesterszakon végzett a Szegedi Tudományegyetemen. Férjével 1992 óta él a bajor fővárosban, ahol először óvónőként tevékenykedett, majd 2012-ben a Magyar Katolikus Egyházközség lelkipásztori munkatársa lett. Lelkesedésének, precíz szervezői munkájának köszönhetően rendkívül színes és mozgalmas az itteni magyar egyházközség élete. A közösség éves programjához tartozik a külföldi zarándokút, melyet szintén Szarvas Erzsébet szervez. Fáradhatatlanul dolgozik a magyar kulturális és történelmi gyökerek ápolásán is; rendszeresen koordinálja a nemzeti ünnepek alkalmából rendezett megemlékezéseket.

Az oktatási és szociális területeken működő magyar-bajor együttműködések kialakítása, a  bajorországi magyar közösségi élet támogatása, valamint a  magyarországi rászorulók megsegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Filesch-Weszely Zsuzsánna is kitüntetésben részesült. Filesch-Weszely Zsuzsánna Budapesten született. Az 1970-es években énekesként vált ismertté. Férjével először Hamburgban, majd Münchenben telepedett le. Szociálpedagógia szakon végzett és évtizedek óta tanít a Müncheni Katolikus Alapítványi Szakfőiskolán. Kiemelt szakterülete a zeneterápia, melyet nemcsak tanít, hanem a gyakorlatban is megél: önkéntesen vezet egy demens betegekből álló kórust, valamint 2013-ban egyesületet alapított, mely magyarországi rászorulókat hivatott segíteni. Szoros kapcsolatot ápol magyar szociális és oktatási intézményekkel, saját hallgatóinak pedig magyarországi tanulmányutakat szervez.

A megemlékezést és a kitüntetések átadását Szulák Andrea rövid koncertje zárta, melyen felcsendült a többi között az 1956-os forradalommal egyidős „Oly távol messze van hazám” című sláger.

A kitüntetettek munkájához további sok sikert és Isten áldását kívánjuk!