Az imádság, elmélyülés és készülés hónapja a brüsszeli gyülekezetnél

/ Ratkovics Petra Krisztina /
ratkovics.petra.krisztina képe
Egy sűrű októbert követően és egy még sűrűbb december előtt ez a hónap a csendesség és elmélyülés hónapja volt a brüsszeli gyülekezet számára.
A brüsszeli gyülekezetBibliaóraA csendesség ideje

Október vége már csak a reformáció miatt is nagy jelentőségű alkalom, de az ünnepléshez hozzáadódtak a gyülekezet személyes életében történő változások is. Október 27-i istentiszteletünkön közgyűlést tartottunk, aminek egyik legjelentősebb pontja a gyülekezet új presbiterének, egyik vezetőjének megválasztása volt. Örömmel választottuk meg Molnárné Lottit, aki férjével együtt szeretettel teli, aktív tagjai gyülekezetünknek. Régóta bevonják magukat a gyülekezet életébe, ennek legszebb példája talán a bibliaórák: a bibliaórák kezdete óta Lottiék megnyitják antwerpeni lakásukat, és otthont adnak ennek az alkalomnak.

November hónapját rögtön egy ilyen bibliaórával indítottuk. Kis, családias közösségben töltöttünk együtt egy örömteli délutánt, amit imaközösséggel zártunk. Az idei évben a bibliaórák témája a Zsoltárok könyve – a Biblia imádságoskönyve. Egymással beszélgetve egyre világosabbá vált előttünk az imádság fontossága, és az a csodálatos lehetőség is, amit Isten az imádságban adott számunkra. November hónapját éppen ezért annak szenteltük, hogy minden nap röviden egy adott témáért imádkozunk. Csendben, imádságban épülnek a közösségek, Isten gyülekezete.

Ebben a hónapban az istentiszteleteken is a közösségről, a gyülekezet egységéről tanulhattunk. Kicsiny gyülekezet vagyunk, de Isten csodálatos ígéreteket ad Igéjében azoknak, akik Rá figyelnek – ezért aztán különösen is fontos, hogy olyan gyülekezet legyünk, akik Őt keresik. Különleges lehetőség, hogy távol Magyarországtól, Brüsszelben és környékén összegyűlünk annyian, hogy gyülekezetünk lehet – ezért arra szántuk ezt a hónapot, hogy megtanuljuk, milyen is a Biblia szerinti gyülekezet. A rómaiakhoz írt levél fejezetei alapján szóltak az igehirdetések már október utolsó vasárnapján is, és végig egész novemberben. (A prédikációk megtalálhatóak a reformatus.be weboldalon.)

December nagy feladatokkal, kihívásokkal, sűrű programokkal vár ránk. Fogadunk Magyarországról egy vendéglelkészt, így építve a kapcsolatot a Brüsszeli Gyülekezet és a Magyar Református Egyház között; december közepén adventi gyermekdélutánt szervezünk kézműves programmal, énektanulással és akadályversennyel együtt; Karácsonykor és óévkor úrvacsorás istentiszteleten lehetünk együtt. Hálásak vagyunk, hogy az év vége előtt volt és van lehetőségünk még egy kicsit lecsendesedni, együtt, csendben tanulni, növekedni és imádkozni.