650 éves az aacheni dóm magyar kápolnája

Zarándoklat és ünnepség Aachenben

/ Palotai-Farkas Júlia /
palotai.farkas.julia képe
2017. október 29-én ünnepelték az aacheni dómban található magyar kápolna felszentelésének 650 éves évfordulóját. Ez alkalomra a kölni magyar közösséggel mi is Aachenbe zarándokoltunk. Eljöttek a stuttgarti, belgiumi és hollandiai magyar közösségekből is számosan. Betöltöttük a dómot.

Elsőként az aacheni dóm kincstárát tekintettük meg, ahol több magyar vonatkozású emléket is láthattunk, többek között Szent László, Imre és István ereklyéjét. A gazdag kiállítás az érdekes történelmi részletekkel hozzájárult az emelkedett hangulat megteremtéséhez.

Az ünnepélyes szentmisét Dr. Tempfli Imre stuttgarti magyar plébános, Lukács József kölni magyar plébános és Karl Reger aacheni nyugalmazott segédpüspök celebrálta és különösen szép zene, Kodály Zoltán Magyar Miséje kísérte.

A prédikációban Imre atya a három királyok újszülött Jézusnál tett látogatását állította párhuzamba a mindenkori zarándokok útjával. Kiemelte, hogy zarándoklatok során mindig Isten keresése van a középpontban, ahhoz hogy Őt megtaláljuk, fel kell kerekednünk és kitartóan kell járnunk, nyitottan arra, hogy a felszínt magunk mögött hagyva a dolgok mélysége megérinthessen. Azért gyűltünk össze, hogy a magyar kápolna jubileuma kapcsán találkozhassunk Istennel, pont úgy, ahogy évszázadokkal ezelőtt érkeztek ide, Aachenbe magyarok, hogy imádkozhassanak, és ahogy több szent előttünk felismerte egy-egy tökéletes momentumban a Gondviselőt.

A szentmise után meghallgathattuk Imre atya kitűnő előadását a kápolna és alapítványa történetéről és hányattatásairól. Arról hogyan került egyházi berkeken belül kézről kézre, hogyan égett le, szenvedett kárt az évek során és hogyan támadt fel főnix madárként, épült újjá. A nehézségek ellenére sok örömteli pillanatot is látott a magyarok egyik nyugat-európai bázisának tekinthető épület: látta, ahogy tengernyi zarándok imádkozik, ahogy a Magyarországról menekülők otthonra lelnek falai között, ahogy újmisét és aranymisét mutatnak be oltáránál.

Megállva a jelenlévőkkel a kápolnában, mi is ezen történelmi események sorát szaporítottuk. Két Mária ének is elhangzott, betöltve a teret. A kápolna falain körben álló Szent Imre, Szent István, Szent László és Szent Adalbert hatalmas szobra örömmel tekintett le ránk. Mindeközben azon tűnődtem, vajon mit üzennek ők nekünk, milyen jó lenne, ha ők is megszólalnának és mondanának egy-két bölcs szót, amit magunkkal vihetünk iránymutatásként az életünkhöz.

Az ünnepi együttlét az Aacheni Német-Magyar Baráti Kör klubtermében folytatódott. Az állófogadást Dobrovka József, a Baráti Kör kulturális vezetője, Csukás István, a Baráti Kör elnöke és Szegner Balázs düsseldorfi magyar főkonzul beszéde nyitotta meg. A köszöntők után jól ismert, magyar hangulatot felidéző komoly zenei művek hangzottak el fuvolán és zongorán Palatinus Violetta és Ács József előadásában, amelyre gyermekek táncoltak kedvükre és a közönség nagy örömére. A finom pogácsa, a jó bor, a magyar muzsika és az együttlét meleg légköre igazi otthonérzést ajándékozott a résztvevőknek.

Köszönjük a szervezőknek és a közreműködőknek a sok-sok munkát, azt hiszem mindenki úgy tért haza a zarándoklatról, hogy az eseménydús napra visszatekintve (a prédikációban elhangzott) háromnál sokkal több dologért tudott hálát adni Mennyei Atyánknak.

Isten éltesse még sokáig az aacheni magyar kápolnát, hogy az odalátogató embereket továbbra is úgy megörvendeztethesse, ahogy azt velünk és az előttünk járókkal 650 éven át tette!

Fotók: Palotai-Farkas Júlia és Berecz Tamás, Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusa