Emigráns történetek konferenciájára készülnek

Müncheni Magyar Intézet Egyesület

/ Péter Ágnes /
peter.agnes képe
A Regensburgi Egyetem Magyar Intézetében 2023. november 17‒18-án konferenciát rendeznek az 1945‒1989 közötti magyarországi, a volt jugoszláviai és csehszlovákiai emigrációról. A konferencia célja emigráns történeteket bemutatni, kitekintésképpen összehasonlítva a csehszlovák, magyar és jugoszláv emigrációs hullámokat vagy személyes történeteket.

A szervezők a bölcsészet- és társadalomtudományok tudományágai, a hungarológia, szlavisztika, germanisztika és kelet-európai tanulmányok keretében szeretnék bemutatni az említett három ország emigráns történeteit, ezáltal megvalósítva az említett négy szak kooperációját is. Az eseményt K. Lengyel Zsolt, a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetének vezetője, Balogh F. András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének igazgatója, valamint Klaus Buchenau és Marek Nekula, a Regensburgi Egyetem tanárai szervezik.

A konferencia célja, hogy új lendületet adjon az emigrációs, vagyis politikai jellegű száműzetés kutatásának, és hogy összehasonlítva tegye láthatóvá az 1945-1989 közötti magyar, csehszlovák és jugoszláv száműzetés történetét feldolgozó kutatásokat. Ugyanakkor a három emigráns miliő összehasonlításával bemutatható a jelenség sokszínűsége is. Emellett a konferencia azt a kérdést is megvizsgálni készül, hogy a három, kommunista uralom alatt álló ország külföldre menekült, emigráns miliője mennyiben volt hasonló vagy eltérő. A szervezők szeretnék megvilágítani e közegek belső pluralitását, amely a katonai és politikai száműzetés viszonylag zárt köreitől az irodalmi és kulturális munkásokig terjedt, akik az idő előrehaladtával csak részben látták magukat politikai menekülteknek.

A német vagy angol nyelvű pályamunkák foglalkozhatnak a magyar, csehszlovák vagy jugoszláv emigráció intézményeivel, áramlataival vagy akár egyéni történetekkel. Arra is fókuszálhatnak, hogy a különböző nemzeti emigráns közegek, a száműzöttek és származási országaik, vagy köztük és a száműzetésben őket körülvevő többségi társadalom között milyen kölcsönhatások jöttek létre. A szervezők a pályamunkák közzétételét az Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie vagy a Studia Hungarica című könyvsorozatokban tervezik.

További információkat az intézet weboldalán találhatnak az érdeklődők. Jelentkezni 2023. április 30-ig lehet, a pályamunka egyoldalas összefoglalójával, valamint a szerző rövid életrajzával a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetének e-mail címén: uim@ungarisches-institut.de.