Első szentáldozás Düsseldorfban

/ Palotai-Farkas Júlia /
palotai.farkas.julia képe
Minden katolikus közösségben nagy ünnep a szentségek kiszolgáltatása. Így volt ez a Kölni Érsekség Római Katolikus Magyar Lelkészségének hívei körében is, ahol együtt örültek annak, hogy öt gyermek hosszú felkészülést követően először gyónt és először vette magához Krisztust Testét, az Oltáriszentséget.

Megmelengeti az ember szívét, amikor látja, milyen lelkiismeretesen, nagy lendülettel és komolyan készülnek a gyerekek az elsőáldozásra. Kéthetente szombaton a hétvégi magyar iskola után még József atya ráadás hittan óráin is ott maradtak, hogy a szentségek vételére felkészüljenek, az egyház tanításának alapjait megtanulják. Jó volt látni, ahogyan gyermeki természetességgel és nyíltsággal érdeklődtek a hit kérdései iránt és hogy ilyen fiatalon is fontosnak tartják az Istennel való kapcsolatot.

Az elsőáldozók az oltár körül

Idén május 7-én, vasárnap Düsseldorfban a 11:00 órakor kezdődő magyar szentmisén került sor a nagy eseményre. A mise előtt gyónással készítették elő lelküket az elsőáldozók, hogy tiszta szívvel részesülhessenek az Oltáriszentségben. Az ünnepi mise első felében a kisebbek gyerekkatekézisen vettek részt a sekrestyében, ahol az aktuális szentírási rész mentén Jézusról, a Jó Pásztorról beszélgettek, és készítettek bárány figurát. A misére visszatérve egy szép énekkel ajándékozták meg az elsőáldozókat, és a már szokássá vált módon végezték a rájuk bízott feladatot: kis csengőkkel csengettek a szertartás megfelelő részeinél.

A sekrestyében közben alkotnak a gyerekek

Megható volt jelen lenni az ünnepen, látni az újabb felnövekvő generációt, ahogy a katolikus hit középpontjában álló Oltáriszentséggel, vagyis magával Jézussal találkozik. A fiatalok hite reményt ad nekünk arra, hogy van, aki továbbadja a kereszténységet az utánunk jövő nemzedékeknek. Tulajdonképp egy tanúságtétel is ez, hiszen először kiállva a közösség elé megvallhatják hitüket.

Az ünnepeltek természetesen kaptak ajándékot is, mégpedig egy magyar nyelvű gyermekeknek szóló imakönyvet, egy gyertyát – amit a keresztségi fogadalom megújításakor a húsvéti gyertyáról gyújtottak meg – és egy elsőáldozási emléklapot.

 

A misét követően alkalomhoz illő sütizésre, tortázásra is sor került: finom házi készítésű kakaó és kalács is várta a vendégeket. Így vált végképp jó hangulatú, meghitt közösségi együttlétté az elsőáldozás ünnepe.

Köszönjük mindenkinek, aki széppé tette az ünnepet, és Isten áldását kérjük az elsőáldozók további életére, hogy mindig a Jó Pásztor, Jézus hangját kövessék!

 

Fotók: Mustos Edit