A cserkészek a konyhában is helytállnak

/ Pásztor Orsolya /
pasztor.orsolya képe
Piroskockás terítők az asztalokon, ügyes felszolgáló cserkészek az asztalok között, serény kezek a konyhában, így zajlott a clevelandi Cserkész Barátok Köre hagyományos cserkészebédje.
Cserkészebéd 2023Cserkészebéd 2023Cserkészebéd 2023Cserkészebéd 2023

Három év kihagyás után 2023. február 26-án ismét megtelt a Szent Imre templom díszterme a cserkészebédre érkező vendégekkel. Ez az esemény a Cserkész Barátok Körének egyik forrásteremtő rendezvénye, melynek bevételét a regös csoport idei két nagyszabású programjára a nyári Kárpát-medencei regös körútra és a késő őszi ötvenedik évfordulós gálaműsorra fordítják.

Ha csak a számok tükrében néznénk ezt az eseményt, akkor is sikeresnek mondhatnánk azt, ugyanis 251 adag ebéd helyben került elfogyasztásra, 48 adagot elvitelre vásároltak meg és 32 adagot a „cserkész sofőr” szolgáltatással házhoz szállítottak, ez összesen 331 adag, ami kiemelkedő szám az utóbbi évek átlagát nézve.

Viszont a cserkészebéd sikere nemcsak ebben mutatkozik meg. Nagy erénye, hogy időt és teret teremt a találkozásra, beszélgetésre és ünneplésre. A cserkészcsapat egységét és a vezetők fejlődését is ünneplik ilyenkor. Idén is itt kerültek kiosztásra az elismerő oklevelek a 2022-ben a vezetőképzés valamelyik fokát elvégzett cserkészek számára. Ez alkalommal 12 kiscserkészőrs-vezető, 2 cserkészőrs-vezető, 1 segédtiszt, és 2 cserkésztiszt sorakozott fel a színpadon, hogy átvegyék Nádas Krisztinától, a clevelandi cserkészkörzet parancsnokától az okleveleket, és fogadják a jelenlévők szívből jövő cserkésztapsát. Ezután Szentkirályi Pál, a Cserkész Barátok Körének elnöke színpadra szólította Solomon Gulden Ilonát, a Csodaszarvas Díj idei kitüntetettjét. Pál felvezetőjében elmondta, hogy ennek a díjnak a célja, hogy általa is elismerjék cserkészvezetőik és felnőttcserkészeik eredményes és kimagasló clevelandi cserkészmunkáját. Ilona méltatása a következőképpen hangzott: „A Cserkész Barátok Köre hálás köszönetét fejezi ki a clevelandi magyar cserkészekért végzett áldozatos és eredményes cserkészmunkádért: a 33. és 34. leánycserkészcsapatban vezetői beosztásokban tett szolgálataidért, a karácsonyi csapatünnepségek szervezéséért, tíz évig a cserkészbál nyitótáncának tanításáért, a Regös csoport kétéves vezetéséért, és az 50. évfordulós gálaműsor szervezéséért. Ilona, ahol tud segít."

Ilona a köszönő beszédében kiemelte édesanyja szerepét abban, hogy része lett a cserkészközösségnek, a férje támogatását abban, hogy továbbra is tud szolgálatot vállalni, és örömét, hogy ma már gyermekei által is kapcsolódik a cserkészcsapatokhoz.

Ezután került az asztalokra a remek fogások sorozata, melynek elkészítésében és felszolgálásban nagyságrendileg negyvenen vettek részt. A csapat mozgatórugói Györky Judit, illetve Tábor Krisztina, tősgyökeres clevelandi cserkészek voltak, akik már közel 10 éve végzik közösen sikeresen ezt a szervezői feladatot. Hívásukra idén is több alkalommal gyűltek össze lelkes cserkészszülők, cserkészek, barátok, ismerősök, hogy önkéntes munkájukkal is támogassák ezt a rendezvényt.

Minden szempontból sikeresen zárult ez az esemény, amely által a regös csoport közelebb került programjainak megvalósításához, a cserkészközösség elismerését fejezte ki a cserkészvezetők munkája iránt, és megint bizonyosságot nyert, hogy közösen dolgozva minden sokkal könnyebben megvalósítható. A Cserkész Barátok Körének eseményről készült fényképei ebben az albumban tekinthetőek meg.