Buffolói tiszti konferencia

Beszélgetés Lendvai Imre elnökkel

/ Patarica Edvin /
patarica.edvin képe
A kétnapos program általában előrenéző jellegű, a szövetség jövőbeli programjaival foglalkozik. Az idei konferencia egyik legfontosabb ilyen témája a 2020-as Jubi tábor volt.
EDVIN KCSPEDVIN KCSPEDVIN KCSPEDVIN KCSP

A Buffoloi konferencia kapcsán a résztvevők belátást nyerhettek a szervezet működésébe. A jubileumi nagytáborral kapcsolatosan munkacsoportokban ötleteltek, emellett a szervezők tartalmas előadásokkal készültek, de ami az egész hétvégét igazán átszövi, az élmény, hogy találkozhatunk azokkal a cserkészbarátainnkal akiket a távolság miatt esetleg csak VK táborban, vagy csak jubi táborban láthatunk, és az előadások mellett játékokkal szinesitve egy igazán kellemes hétvégét tölthetünk el cserkésztestvéreinkkel, akikkel azonos a célunk, és azonos értékeket képviselünk, és erre minden cserkészvezetőnek szüksége van.

A program mellett a konferencia lehetőséget ad a vezetőknek közelebb kerülni, megismerkedni a KMCSSZ elnökségével, illetve területeinek vezetőtisztjeivel. Jó példa volt erre a szombat délelőtti program, mely a körzetparancsnokok bemutatkozójával kezdődött, majd az elnökség beszámolt szerepükről, hogyan kerűltek arra a pozicióra, illetve hogyan osztják meg a munkát egymás közt, majd előadást hallgattunk a közgyűlés szerepéről. Délután Forrai Tamás, a torontói Szent Erzsébet templom plébánosa, aki évek óta aktivan részt vesz a cserkészet életében, interaktiv előadást tartott „Még hiszek...?!.” cimmel, melyben a hit szerepére próbált rámutatni mindennapjainkban, illetve felvilágositani a hallgatókat, hogy mit is jelent hinni, és miért fontos ez számunkra.

A november első hétvégéjén megtartott program természetesen cserkésziesen zajlott, a nagyobb előadások mellett, előre kiválasztott témákat kisebb csoportban beszéltük meg, ötleteltünk, és ezeket az ötleteket a csoportvezetők összegezték. Az előadások között a szervezők érdekes játékokkal szórakoztatták a résztvevő cserkészeket. Szombat délután a hideg idő ellenére még a folyóparta is kimerészkedtünk, ahol koncentrációt igénylő játékok, és erőjátékok során szórakozhattunk. A hétvége természetesen keretmesésen zajlott, a Honfoglalás, és a hét törzs adott keretet a programnak, illetve az esti tábortűznek is

          

A szervezet képviselői kapcsán  hatalmas távolságokról beszélünk, ezért minden lehetőséget kihasználnak a gyűlések megtartására. A hétvégén az intéző bizottság nagy része megjelent a programon, ezt kihasználva az egész napot átölelő gyűlést tartottak. Meg kell emliteni emellett, hogy ezen a hétvégén az Európai Kerület, azaz a Nyugat-Európában működő csapatok szintén tiszti konferenciát tartottak, Kaliforniában márciusban lesz tiszti konferencia, valamint délen Ausztrália, Argentina, és Brazilia is tartanak hasonló jellegű összejövetelt, ahol a vezetőknek eszmecserére van alkalmuk, és lehetőségük egy kellemes hétvégét eltölteni.

          

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az elnöknek, hogy beszélgetésünk során rögzithettem a leírtakat, a konferencia szervezőjének, a konyhán munkátvégzőknek, a fénykép készítőinek, és mindazoknak akik munkájukkal, illetve odaadásukkal hozzájárultak a hétvége programjához.