Brüsszeli húsvét karanténban

/ Ratkovics Petra Krisztina /
ratkovics.petra.krisztina képe
Különleges helyzetben ünnepelte a Brüsszeli Magyar Protestáns Gyülekezet a húsvét ünnepét, hiszen a belga korlátozások miatt lassan egy hónapja nem volt alkalom hagyományos istentiszteletre.

A belga járványügyi helyzet miatt az országban március közepe óta nincs lehetőség istentiszteleteket, bibliaórákat a hagyományos módon megtartani – az erre kitalált átmeneti megoldások eddig működtek, de húsvét közeledtével mégis megváltozott a hangulat. A húsvét keresztyén életünk egyik legfontosabb ünnepe, és elképzelni sem tudtuk, hogyan fogjuk megünnepelni Jézus feltámadását, miközben nem mozdulunk ki az otthonainkból – de Istennek hála, a technológia és az egyház összefogása segítségünkre sietett.

A nagyhét folyamán kiküldésre került a gyülekezeti emaillistára naponta egy-egy rövid áhítat, igei elmélkedés, ami segíthetett elmélyülni, lelkikben megalapozni a húsvétra készülést. Nagypéntek különleges alkalom volt: videohívás keretében a gyülekezeti tagoknak volt lehetősége csatlakozni egy igei áhítathoz. A 22. zsoltár mentén éltük át, új szemszögből nézve a passió történetét.

Húsvét beköszöntével az igazi nagy kérdés az úrvacsorát övezte: hogyan tudunk otthonról részt venni Jézus asztalközösségében? A Magyar Református egyház segítségünkre sietett, és együtt tudtunk facebookon vagy youtube-on keresztül bekapcsolódni a dunamelléki püspök, főtiszteletű Bogárdi Szabó István által tartott húsvétvasárnapi úrvacsorás istentiszteletbe. A püspök úrral együtt követhettük az úrvacsora igéit, az imádságokat, és végül mindenki a saját otthonában, de mégis közösségben vehette a kenyeret és a bort. Délután, a gyülekezet szokásos rendje szerint lehetőség volt részt venni a gyülekezeti húsvéti istentiszteleten, prédikációban, a youtube-csatornán keresztül.

A koronavírus időszaka és a szigorú rendelkezések mindenki számára kihívást jelentenek; de a húsvéti időszak is bebizonyította, hogy így is egy közösségben tudunk lenni.