Angliában jártak a Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetői

Tudományos program és könyvadomány-átadás a Szent István Házban

/ Dr. Harrach Gábor /
harrach.gabor képe
A Szent István Ház meghívására Londonba látogatott Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója és Gazsó Dániel, az intézet diaszpóra-kutatásokért felelős referense. Az NPKI vezetői a Kárpát-medencében és a nyugati diaszpórában élő magyar kisebbségek helyzetéről tartottak előadást, majd egy negyvenkötetes könyvadományt adtak át a Ház számára.
Kántor ZoltánGazsó DánielJános atyaKönyvadomány átadása

A nagyszámú érdeklődő részvételével zajló rendezvényen Kántor Zoltán átfogó értékelést adott a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyarok helyzetéről, részletesen bemutatva a demográfiai trendeket, a település-földrajzi jellemzőket, valamint az anyaországi támogatáspolitika alakulását. A hallgatóság az összességében szomorú látlelet (elöregedés, diáklétszám-apadás, szavazói aktivitás csökkenése, stb.) mellett olyan pozitívumokról is képet kapott, mint az anyaországi támogatások folyamatos növekedése – aminek leglátványosabb példája a többmilliárdos óvodafejlesztés –, vagy Kárpátalja esete, ahol már a többségi ruszin szülők is tömegesen íratják magyar iskolákba a gyermekeiket.

Gazsó Dániel a magyar diaszpóráról szóló előadásában részletesen ismertette a 19. századtól napjainkig tartó kivándorlási hullámok történetét, a különféle kontinenseken szétszóródottak demográfiai helyzetét, valamint az anyaország részéről indított diaszpóra-programokat, köztük a könyvtári és levéltári értékek megmentését szolgáló Mikes Kelemen Programot, a globális magyar értéktár létrehozását célzó Julianus Programot, valamint az anyaország és a magyar közösségek közötti kapcsolattartást ösztöndíjas segítők révén biztosító Kőrösi Csoma Sándor Programot. Az előadásból az is kiderült, hogy Magyarország a bevándorlás növekedése miatt egyszerre tölti be a befogadó országnak és a kivándorlók anyaországának a szerepét.

Csicsó János, az angliai magyar katolikusok főlelkésze a rendezvény fölkért hozzászólójaként az összefogás és a közös munka fontosságát hangsúlyozta, az ellentétek és a széthúzás megszüntetését kérve a helyi magyaroktól.

Az előadások után Kántor Zoltán és Gazsó Dániel mintegy 40 kötetes könyvadományt adott át a Szent István Ház könyvtárának. A kiadványok nagyrészt az NPKI újonnan és korábban kiadott magyar, illetve angol nyelvű folyóiratait – Kisebbségi Szemle, Minority Studies – foglalták magukba, de egyházi és települési monográfiák is szerepeltek a kiadványok között. Az átadott könyvek tematikája teljes mértékben illeszkedik a Szent István Ház könyvtárfejlesztési törekvéseihez, miszerint növelni kell az elszakított területeken, illetve diaszpórában élő nemzetrészekről szóló kiadványok, valamint az anyaországgal és a magyarokkal kapcsolatos angol nyelvű kötetek számát.

Fotó: Kelemen Lehel