Szent Erzsébet Karitász Társaság

Reményi Tamás (2018)
Reményi Tamás (2018)
Berkes János (2019)
Berkes János (2019)
Czifra Zsigmond Bálint (2019)
Czifra Zsigmond Bálint (2019)
Kiss Gabriella (2020)
Kiss Gabriella (2020)
Tiba Fanni (2023)
Tiba Fanni (2023)
Papucsek Máté Lajos (2024)
Papucsek Máté Lajos (2024)

Az 1940-es évek végén munkaszerződéssel idevándorolt magyarok eleinte a papok köré csoportosultak, mivel ők nagyobb mozgástérrel rendelkeztek, 1956 után sokszorosára nőtt a bevándorló magyarok száma.

A magyar katolikus közösséget a Kínából ideérkezett Forró Ferenc jezsuita atya szervezte meg. Sydneyben magyar temetőt alapított, és kérésére a Vatikán két magyar apácát is idehelyezett, akiknek komoly szerepük volt a Szent Erzsébet Idősek Otthonának megalapításában. Missziós lelkületük, különösen Mater Klotild céltudatos munkája és önzetlen, mindent áthidaló szeretete erőt adott az előre nem látott nehézségek leküzdésére. Forró Páter nagyon fontosnak tartotta az idős magyarok megfelelő ellátását, ezért a közösség tagjainak áldozatos anyagi segítségével 1965-ben Sydney nyugati részén, a Dean Parkban egy 5 holdas telket vásárolt, ahol 1967-ben Gilroy érsek közel ezer 1000 magyar jelenlétében megáldotta és ünnepélyesen megnyitotta a Szent Erzsébet Otthont. A két apáca irányításával alakult ki a helyi társadalom legnagyobb eseménye, a Szent Erzsébet napi búcsú is. Mater Gregoria halála után Mater Klotild beköltözött az Otthonba, és átvette annak irányítását. Szigorú szeretettel felügyelt arra, hogy a lakók életük alkonyán kényelmes, emberséges és magyar környezetben élhessenek. Munkájának eredménye az épületeket körülvevő szép park is.

A közösség a 70-es években Sydney belvárosához közel, Ashfield-ben is vásárolt egy házat, és ebben otthont teremtett a Karitász Társaság számára. A ház egyik szobája kápolna, amelyet a környék magyarjai a mai napig rendszeresen látogatnak. A közösség tagjai immár hatvanöt éve segédkeznek a két otthon fenntartásában, karbantartásában és fejlesztésében, vezetését a gondnoki testület anyagi ellenszolgáltatás nélkül irányítja. A közösségnek felekezetre való tekintet nélkül minden magyar tagja lehet, célja az evangélium és az Egyház értékeinek hirdetése és átadása. Szoros kapcsolatot tart a Sydney-i Magyar Református Egyházzal és más protestáns egyházakhoz tartozó testvérekkel is. Évente négy alkalommal ökumenikus istentiszteletet tartanak, amelyek nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódnak. Évente kétszer zarándoklatot szerveznek a Sydneytől száznegyven kilométerre lévő Penrose Parkba, ahol pálos szerzetesek élnek, és két magyar kápolna is található. Kiemelkedő ünnep a Szent Erzsébet napi búcsú és vásár, ami közel ezer magyart és magyar érzelmű látogatót vonz a Dean Parkba.  Az adományok segítségével az otthon területe jelentősen megnőtt, és ma már tíz holdon terül el.  A lakók száma több mint száz, szakképzett vezetők, orvosok, ápolók gondoskodnak róluk magas színvonalon. 

 A Magyar Katolikus Közösség, a Szent Erzsébet Otthon és Karitász negyedévenként „ÉRTESÍTŐ” címmel kiadványt jelentet meg, amely a helyi magyarok és a közösség életéről, mindennapos gondjairól ad rendszeres tájékoztatást. A jövő kiszámíthatatlan, de nem reménytelen. Nagy segítségünkre lehet a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa, aki a két magyar intézményt rendszeresen látogatja, segíti működésüket és a közösség életét!