Online Magyar Iskola

Jakab Rita (2016, 2017, 2019)
Jakab Rita (2016, 2017, 2019)
Veres Viktória (2018)
Veres Viktória (2018)

Az Online Magyar Iskola (OMI) 2009 óta segíti a külföldön élő magyar családokat a magyar nyelv és kultúra továbbadásában, gyerekekkel való megszerettetésében. Az eredetileg észak- és dél-karolinai gyerekeknek indított internetes iskolánkban jelenleg a világ öt kontinenséről tanulnak magyar gyerekek. 
Az évek során gyűjtött tapasztalatból tudjuk, hogy milyen nagy szükség van a külföldön élő, magyar gyökerekkel rendelkező gyerekeknek a magyar nyelv megismertetésére, oktatására, országunk ezer éves történelmének, kultúrájának és hagyományainak bemutatására. E-oktatás formájában időben és térben egyaránt rugalmas lehetőséget biztosítunk a magyarul tanuló gyerekeknek.
Iskolánk 5-18 éves gyerekeknek heti rendszerességgel tart játékos, interaktív, 60 perces órákat, Skype-on keresztül. A gyerekek életkoruk és magyartudásuk szerinti csoportokban tanulhatnak együtt.

Órarendünket igyekszünk úgy kialakítani, hogy a különböző időzónákból, Kínától Chileig, mindenki számára tudjunk megfelelő időpontot biztosítani.

A legkisebb, 5-7 éves csoportnak szókincsbővítő, beszédkészség fejlesztő, játékos foglalkozásokat tartunk sok mondókával és mesével.

A kisiskolás korcsoportnak, a 7 és 10 év közöttieknek segítünk elsajátítani az írást, illetve folyóírást és olvasást tanítunk hagyományos szótagoló módszerrel. Játékos módszerekkel elkezdjük megismertetni velük Magyarország történelmét és földrajzát.

A 10-18 éves korcsoportnak heti váltásban magyar irodalom, nyelvtan, történelem, földrajz, biológia, néprajz órákat tartunk interaktívan, játékosan.

Nagy hangsúlyt fektetünk minden csoportban a magyar ünnepek, jeles napok és hagyományok megismertetésére.