Online Magyar Iskola

Jakab Rita (2016, 2017, 2019)
Jakab Rita (2016, 2017, 2019)
Veres Viktória (2018)
Veres Viktória (2018)
Nagy Brigitta Szonja (2022)
Nagy Brigitta Szonja (2022)
Rácz Tímea Judit (2023)
Rácz Tímea Judit (2023)

Az Online Magyar Iskola (OMI) 2009 óta segíti a külföldön élő magyar családokat a magyar nyelv és kultúra továbbadásában, gyerekekkel való megszerettetésében. Az eredetileg észak- és dél-karolinai gyerekeknek indított internetes iskolánkban jelenleg a világ öt kontinenséről tanulnak magyar gyerekek. 
Az évek során gyűjtött tapasztalatból tudjuk, hogy milyen nagy szükség van a külföldön élő, magyar gyökerekkel rendelkező gyerekeknek a magyar nyelv megismertetésére, oktatására, országunk ezer éves történelmének, kultúrájának és hagyományainak bemutatására. E-oktatás formájában időben és térben egyaránt rugalmas lehetőséget biztosítunk a magyarul tanuló gyerekeknek.
Iskolánk 5-18 éves gyerekeknek heti rendszerességgel tart játékos, interaktív, 60 perces órákat, Skype-on keresztül. A gyerekek életkoruk és magyartudásuk szerinti csoportokban tanulhatnak együtt.

Órarendünket igyekszünk úgy kialakítani, hogy a különböző időzónákból, Kínától Chileig, mindenki számára tudjunk megfelelő időpontot biztosítani.

A legkisebb, 5-7 éves csoportnak szókincsbővítő, beszédkészség fejlesztő, játékos foglalkozásokat tartunk sok mondókával és mesével.

A kisiskolás korcsoportnak, a 7 és 10 év közöttieknek segítünk elsajátítani az írást, illetve folyóírást és olvasást tanítunk hagyományos szótagoló módszerrel. Játékos módszerekkel elkezdjük megismertetni velük Magyarország történelmét és földrajzát.

A 10-18 éves korcsoportnak heti váltásban magyar irodalom, nyelvtan, történelem, földrajz, biológia, néprajz órákat tartunk interaktívan, játékosan.

Nagy hangsúlyt fektetünk minden csoportban a magyar ünnepek, jeles napok és hagyományok megismertetésére.