Müncheni Magyar Intézet Egyesület

Gordos Katalin (2016)
Gordos Katalin (2016)
Gonda Ágnes (2017)
Gonda Ágnes (2017)
Wenczel Flóra (2018)
Wenczel Flóra (2018)
Pénzes Martin (2019)
Pénzes Martin (2019)
Orcskai Marianna (2019)
Orcskai Marianna (2019)
Péter Ágnes (2022)
Péter Ágnes (2022)

Az 1962-ben alakult Müncheni Magyar Intézet (MMI) fontos feladatokat lát el a németországi magyar kulturális életben: magyar nyelvoktatást, kétnyelvű egyetemi oktatást és diaszpóra-kutatást, könyvtár- és hagyatéktár-fejlesztést, valamint kulturális rendezvényszervezést egyaránt végez. Székhelye jelenleg a bajorországi Regensburgban, a város egyetemén, a Dunától néhány utcányira található. 

Mint neve is jelzi, az egyesület eredetileg Münchenben létesült és működött. Tagjai között számos 56-os menekült, neves értelmiségi személy, Szabad Európa Rádiós munkatárs, történész és művész volt található. Az intézet 2009-ben települt át az Isar folyó mellől a Duna-parti városba, s ott fokozatosan beleépült a Regensburgi Egyetembe. Jelenlegi valamennyi munkatársa az egyetem Magyar Intézetének alkalmazottja, de a szerteágazó feladatok elvégzésében egyetemi hallgatók, valamint a Klebelsberg és a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai is közreműködnek. Az Intézet egyelőre csak kiegészítő hungarológiai képzést nyújt, de a középtávú tervek között egy önálló német-magyar hungarológiai BA szak indítása is szerepel.

Az MMI könyv- és hagyatéktára Németország egyik leggazdagabb hungarológiai dokumentumközpontja, amely nem csupán a kibocsájtó személyek életművének kutatása szempontjából jelentős, hanem az összmagyar közkultúra érdeklődésére is feltétlenül igényt tarthat. Az Intézet magyarországi és bajorországi tudományos konferenciákon rendszeresen beszámol eredményeiről, megjelenteti önálló évkönyvét, az Ungarn-Jahrbuch-ot, és monográfiasorozatát, a Studia Hungarica-t. 

A Regensburgi Egyetem elsősorban német nyelven tevékenykedő Magyar Intézete mellett tovább működik a München Magyar Intézet Egyesület, amely  2014-ben a müncheni magyar Főkonzulátussal szorosan együttműködve létrehozta a Bajorországi Magyar Iskolát, az Egyesület külön részlegét. Ennek keretében több iskolai csoportban, harminckét tanár összesen háromszázötven diákot oktat. A szombati vagy – kisebb arányban – hétközi foglalkozásokat az anyanyelvi oktatás konzuli modelljének rendelkezései szerint tartják. A szakmai programokat és a pedagógusok továbbképzésének rendjét az Intézet kereteiben, a hétvégi iskolák tantestületeivel együttműködve dolgozzák ki, és ezeket a budapesti Balassi Intézet akkreditálja. 

Az Intézet 1962-es alapítása óta szervez magyar és német nyelvű nyilvános rendezvényeket, amelyek közéleti, kulturális, anyanyelv-ápolási, információs és német-magyar kapcsolattörténeti témaköröket egyaránt érintenek.

Valamennyi aktualitásról és az intézet történetéről részletesen tájékoztat az Intézet nemrégiben megújult, részben kétnyelvű honlapja, a www.ungarisches-institut.de.