Egyesült Magyar Ház

Indri Dániel Janisz (2017)
Indri Dániel Janisz (2017)
Hajdu Ferenc (2018)
Hajdu Ferenc (2018)

A Los Angeles-i magyarság kulturális kötődése, hagyományainak ápolása, együvé tartozásunk ötvözése elképzelhetetlen a mai magyar kultúra és gondolkodásmód ismerete nélkül. Szervezetünk magyar neve, az Egyesült Magyar Házvallás- és politikamentes, ezért konzekvens határozottsággal utasítunk el minden szélsőséget, de ugyanilyen eltökéltséggel keressük mindazt, ami az anyaországtól kulturális hovatartozásunk vonatkozásában fontos. Érdemes ma is odafigyelnünk az ókori bölcs, Seneca szavaira, aki azt vallotta: "Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart."

A Ház munkáját sajátságos ernyőszerepe határozza meg. Az alapszabályok értelmében támogatja a magyar hagyományokat, a sportot, otthont ad a magyar kulturális értékeknek, de fenntartása mindig is a magyar tagok önzetlen pártfogásától függött.

Az Egyesült Magyar Ház története több ágból fonódik össze. A Ház a Los Angeles környékén élő és egy időben működő magyarság különböző érdekű gyülekezeteinek és csoportjainak összefogásával alakult meg. Száz évvel ezelőtt, bátor és úttörő magyar nők és férfiak fáklyát gyújtottak a hontalanság homályában a messzi idegenbe szakadt és szétszórtan élő magyarságnak. Emlékeznünk kell azokra az emberekre, akik fáradságot nem kímélve áldozatot hoztak a múltban és hoznak a jelenben is, hogy megtaláljuk egymást és ne hunyjon ki a szívünk mélyén parázsló magyarság-tudatunk. 1940 fontos évszám volt a Los Angeles-i magyarság történetében. A Magyar Athletic Club, az Amerikai Magyarok Californiai Családja, a Los Angeles-i Magyar Munkás Dalkör és a Magyar Ifjúsági Kör összefogott, és tulajdonába vette a jelenlegi épületet, megkezdődtek a magyar rendezvények, kulturális programok, bálok és táncmulatságok. 1969-ben a Magyar Athletic Club és az Öreg Amerikai Magyar Családok Szervezete egyhangúan megszavazta a két csapat egyesülését, ezzel létrejött a United Magyar House, amely ma is a Los Angeles-i magyarság otthona.

Minden harmadik hónapban taggyűlést, havonta vezetőségi gyűlést tartunk. Minden évben ünnepélyes keretek között tartjuk nemzeti ünnepeinkre való megemlékezéseinket. 2016 során jóval több, mint ötven kulturális programot szerveztünk, nem egyet kirobbanó sikerrel. Pénteki klubnapjaink során minden alkalommal változatos gasztronómiai és kulturális programmal várjuk nemcsak a tagságot, hanem Los Angeles teljes magyarságát.

Honlapunk címe: http://www.unitedmagyarhouse.org