Chicagoi Magyar Kulturális Tanács, Chicagoi Magyar Klub

Nagy Katalin (2016)
Nagy Katalin (2016)
Ivanics Anikó (2016, 2017)
Ivanics Anikó (2016, 2017)
Rácz Eszter Anna (2018, 2019)
Rácz Eszter Anna (2018, 2019)
Szűcs János (2018, 2019)
Szűcs János (2018, 2019)

Chicagói Magyar Kulturális Tanács

Chicagóban, ahol az első magyar templomot az 1900-as évek legelején alapították, ma több mint ötvenezer magyar él. A Kulturális Tanács a Chicagóban működő körülbelül húsz magyar egyesület ernyő-szervezete, honlapját is helyi magyar közösség számára, közös információs fórum céljából hozta létre. A Tanács tagjait a helyi magyar szervezetek delegálják. Feladata, hogy összehangolja az egyes szervezetek programjait összehangolni, együttműködik a Magyar Konzulátussal, aktív részt vállal a Diaszpóra Tanács és a különféle, magyar vonatkozású programok, például a Kőrösi Csoma Sándor Program munkájában. A magyar közösség számára megszervezi a magyar nemzeti ünnepek programját, kulturális műsorokat rendez (például Solti György emlékest), valamint más szervezetekkel együttműködve gulyásfesztivált, pikniket, jótékonysági, farsangi és szüreti bált, illetve karácsonyi vásár tart.

Honlapjának címe: www.chicagohungarians.com

Chicagói Magyar Klub

Az 1922-ben alapított nonprofit szervezet legfőbb célja és küldetése, hogy összefogja a magyar vagy magyar származású egyéneket, hogy elismeréssel nyugtázza az elért eredményeket, és hogy segítse a magyar történelem és kultúra terjesztésére irányuló tevékenységeket. Fórumot biztosítanak, ahol a tagok megbeszélhetik napjaink időszerű kérdéseit és ápolhatják baráti kapcsolataikat, ezzel is elősegítve a közös magyar örökség elismerését és megőrzését.

A kisebb rendezvények mellett évente három nagyszabású eseményt szervez:

a januári Gála Bált, a Nyári Pikniket és a decemberi Mikulásünnepet. Segíti a helyi magyar szervezeteket, elsősorban a Magyar Cserkészcsapatot, a Magyar Iskolát és a Gyerekek Néptánccsoportját. 

Honlapjának címe: www.hungarianclubofchicago.com