Ausztráliai Magyar Református Egyház Strathfieldi (Sydney) gyülekezete

Kormány Gergely Zsolt (2016)
Kormány Gergely Zsolt (2016)

Református egyházunk minden időben kiemelt figyelemmel gyakorolta a külső és belső missziós szolgálatot. A református egyház egyik külmissziói tevékenysége révén jött létre - és áll ma is - az Ausztráliai Magyar Református Egyház, amelyhez ma már négy önálló egyházkerület tartózik. A Strathfield-i gyülekezet a NSW/ ACT egyházkerület anyaegyházközsége, külmissziói szolgálatunk a teljes NSW és ACT területre kiterjed. 

 

Anyaegyházközségünk belső szolgálatához tartózik a család és beteglátogatás, a gyülekezeti és házi bibliaóra, a gyermekekkel és ifjakkal való foglalkozás (vasárnapi iskola, táborok), valamint a személyes lelki gondozás. Missziós tevékenységünket a Krisztus Urunktól kapott parancs alapján tesszük mely így szól „Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket.” Máté 28: 19a