Választás 2018.

 

A VÁLASZTÁSI REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

I. Magyarországon bejelentett lakóhellyel NEM rendelkezőkre vonatkozó szabályok

1. Kinek kell regisztrálnia?
2. Hogyan tudok regisztrálni?
3. Meddig regisztrálhatok, ha szavazni szeretnék a 2018. évi országgyűlési választáson?
4. Regisztráltam/részt vettem a 2014. évi magyarországi országgyűlési választáson és/vagy a 2016. évi országos népszavazáson, szükséges-e újra regisztrálnom?
5. Meddig érvényes a regisztrációm?
6. Az állampolgársági eskü letételekor/az előző választás alkalmával még nem töltöttem be a 17. életévemet, mi a teendő?
7. Mi a teendő, ha nem emlékszem, hogy regisztráltam-e?
8. Mi a teendő, ha megváltozott az értesítési címem?
9. Mit tegyek, ha a Nemzeti Választási Irodától elutasító választ kaptam a regisztrációs kérelmemmel kapcsolatban?
10. Mi a teendő, ha a szavazólap átvételi módján szeretnék változtatni?
11. Mit tegyek, ha a külföldi lakcímem megváltozott?
12. Milyen iratok szükségesek a regisztrációhoz/változás bejelentéshez?
13. A regisztráció óta házasságot kötöttem/házasságomat felbontották. Mit tegyek?
14. Mi a teendő, ha haláleset történt a családban?
15. Magyarországi lakcímemről kijelentkeztem, szükséges-e regisztrálnom?
16. Magyarországi állandó lakcímemet megszüntettem, azonban tartózkodási hellyel rendelkezem Magyarországon. Szükséges-e regisztrálnom?
17. Mi a teendő, ha nem tudom, hogy regisztráltam-e, illetve, ha elfelejtettem, hogy milyen értesítési címet és milyen átvételi módot jelöltem meg a regisztrációs kérelem nyomtatványon?

II. Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezőkre vonatkozó szabályok

18. Szükséges-e regisztrálnom, ha Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezem?
19. Szükséges-e regisztrálnom, ha Magyarországon tartózkodási hellyel rendelkezem, de az állandó lakcímem külföldön van?
20. Hol szavazhatok, ha Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezem?
21. Mi a teendő, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezem, de a választás napján külföldön tartózkodom, és külföldön szeretnék szavazni?
22. Hogyan kérelmezhetem a külképviseleti névjegyzékbe vételt?
23. Szavazhatok-e levélben, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezem?
24. Mikor kell benyújtani a külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelmet?
25. Korábban, a 2014. évi magyar országgyűlési választást és/vagy a 2016. évi országos népszavazást megelőzően benyújtottam már külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet. Ez a kérelem a 2018. évi választásokra érvényes-e?
26. Mikor szavazhatok, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezem?
27. Szavazhatok-e tiszteletbeli konzuli hivatalban?

I. Magyarországon bejelentett lakóhellyel NEM rendelkezőkre vonatkozó szabályok

1. Kinek kell regisztrálnia?

 • Külföldön élő magyar állampolgárként Ön csak azt követően szavazhat, hogy a Nemzeti Választási Iroda felvette a magyar választói névjegyzékbe (regisztrálta). A névjegyzékbe vételt minden külföldi lakóhellyel rendelkező 17. életévét betöltött magyar állampolgár kérheti, akit magyar bíróság nem zárt ki a választójoga gyakorlásából.

 • Az alábbi táblázat mutatja, hogy milyen esetekben van szükség regisztrációra, és mely esetekben automatikus a névjegyzékbe vétel:

 

Lakóhely

Tartózkodási hely

Névjegyzékbe vétel módja

1.

magyarországi cím

magyarországi cím

automatikusan történik

2.

magyarországi cím

nincs

automatikusam történik

3.

külföldi cím

magyarországi cím

regisztráció szükséges

4.

külföldi cím

nincs

regisztráció szükséges

5.

nincs

magyarországi cím

automatikusan történik

6.

nincs

nincs

regisztráció szükséges

7.

ha nem szerepel a lakcímnyilvántartásban

regisztráció szükséges

2. Hogyan tudok regisztrálni?

 • A regisztrációhoz szükséges nyomtatványt kitöltheti személyesen a külképviseleten, valamint a nyomtatvány az interneten is elérhető a valasztas.hu oldalon.

3. Meddig regisztrálhatok, ha szavazni szeretnék a 2018. évi országgyűlési választáson?

 • A regisztrációs kérelemnek legkésőbb a szavazás napját megelőző 15. napig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához. Kérjük, hogy regisztrációját ne hagyja az utolsó hetekre vagy napokra!

4. Regisztráltam/részt vettem a 2014. évi magyarországi országgyűlési választáson és/vagy a 2016. évi országos népszavazáson, szükséges-e újra regisztrálnom?

 • NEM szükséges újra regisztrálnia. Ön a regisztrálástól számított 10 évig szerepel a névjegyzékben, ezen időszakban valamennyi országgyűlési választáson és országos népszavazáson részt vehet.

5. Meddig érvényes a regisztrációm?

 • A regisztrálástól számított 10 évig. A 10 év számítása azonban elölről kezdődik, ha Ön kéri a névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, továbbá akkor is, ha adatait módosítja, vagy szavaz.

6. Az állampolgársági eskü letételekor/az előző választás alkalmával még nem töltöttem be a 17. életévemet, mi a teendő?

 • A 17. életévük betöltésével azok is regisztrálhatnak, akik az eskütételkor, illetve a korábbi választás alkalmával még nem töltötték be 17. életévüket. A 2. pontban foglaltak szerint van lehetőség a regisztrációs nyomtatvány kitöltésére.

7. Mi a teendő, ha nem emlékszem, hogy regisztráltam-e?

 • Regisztráció esetén a névjegyzékbe vételről vagy annak elutasításáról a Nemzeti Választási Iroda értesítést küldött Önnek az Ön által megadott e-mail címre, telefax számra vagy postai címre. Ez az értesítés igazolhatja az Ön számára a regisztráció megtörténtét.

 • Amennyiben részt vett a 2014. évi magyar országgyűlési választáson és/vagy a 2016. évi országos népszavazáson, Ön a 2018. évi választásra is érvényes regisztrációval rendelkezik.

 • Amennyiben a fenti kérdések megválaszolását követően is bizonytalan a regisztráció megtörténtében, kérjük, hívja a külképviselet (nagykövetség, főkonzulátus) telefonszámát

8. Mi a teendő, ha megváltozott az értesítési címem?

 • Ezt a változást be kell jelentenie a Nemzeti Választási Iroda részére, az erre rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatványt kitöltheti személyesen a külképviseleten, valamint a nyomtatvány az interneten is elérhető a valasztas.hu oldalon.

9. Mit tegyek, ha a Nemzeti Választási Irodától elutasító választ kaptam a regisztrációs kérelmemmel kapcsolatban?

 • Lehetősége van ismételten kitölteni a regisztrációs kérelmet. Ha felkeresi kollégáinkat a külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson), ők segítenek a regisztrációs nyomtatvány ismételt kitöltésében.

10. Mi a teendő, ha a szavazólap átvételi módján szeretnék változtatni?

 • Ha a szavazólap átvételi módján változtatni szeretne (lakcímre kérte, de mégis valamely nagykövetségen/főkonzulátuson szeretné átvenni, vagy valamely nagykövetségre/ főkonzulátusra kérte, de mégis a lakcímére szeretné megkapni a szavazási levélcsomagot), ezt a változást be kell jelentenie a Nemzeti Választási Iroda részére az erre rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatványt kitöltheti személyesen a külképviseleten, valamint a nyomtatvány az interneten is elérhető a valasztas.hu oldalon.

11. Mit tegyek, ha a külföldi lakcímem megváltozott?

 • A változást bejelentheti személyesen a külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson).

12. Milyen iratok szükségesek a regisztrációhoz/változás bejelentéshez?

 • Kérjük, hogy a regisztrációhoz vagy a változás bejelentéséhez lakcímkártyájátszemélyazonosításra alkalmas okmányát (magyar útlevél, magyar személyazonosító igazolvány), valamint honosítási okiratát feltétlenül hozza magával! A regisztrációs kérelmet a lakcímkártya adatai alapján kell kitölteni. Ha lakcímkártyával nem rendelkezik, a magyar útlevele, vagy személyazonosító igazolványa, ha ezekkel nem rendelkezik, a honosítási okirata alapján töltse ki a nyomtatványt!

13. A regisztráció óta házasságot kötöttem/házasságomat felbontották. Mit tegyek?

 • A házasságkötést/válást be kell jelentenie, mert ezeket az eseményeket Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. Az erre vonatkozó bejelentést megteheti a főkonzulátuson/nagykövetség konzuli hivatalán keresztül, valamint bármely magyarországi anyakönyvvezetőnél. Fontos ugyanis annak bejelentése, ha a házasságkötéssel/válással neve és/vagy lakcíme megváltozott!

14. Mi a teendő, ha haláleset történt a családban?

 • A családban történt haláleset bejelentése ugyancsak kiemelt fontosságú annak érdekében, hogy a választói névjegyzék naprakész, közhiteles adatokat tartalmazzon. Ha történt olyan haláleset a családban, amelynek magyar anyakönyvezése még nem történt meg, ezt be kell jelentenie, amit szintén megtehet a főkonzulátuson/nagykövetség konzuli hivatalán keresztül, valamint bármely magyarországi anyakönyvvezetőnél.

15. Magyarországi lakcímemről kijelentkeztem, szükséges-e regisztrálnom?

 • IGEN. Ha Ön magyarországi lakcíméről kijelentkezett, a külföldön élő magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint szavazhat. Tehát ebben az esetben is szükséges a névjegyzékbe vétel kérelmezése, vagyis a regisztrációs nyomtatvány kitöltése! Kérjük, a 2. pontban foglaltak szerint járjon el.

16. Magyarországi állandó lakcímemet megszüntettem, azonban tartózkodási hellyel rendelkezem Magyarországon. Szükséges-e regisztrálnom?

 • IGEN. Ha Ön az állandó lakcím helyett már csak tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországona külföldön élő magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint szavazhat. Tehát ebben az esetben is szükséges a névjegyzékbe vétel kérelmezése, vagyis a regisztrációs nyomtatvány kitöltése! Kérjük, a 2. pontban foglaltak szerint járjon el.

17. Mi a teendő, ha nem tudom, hogy regisztráltam-e, illetve, ha elfelejtettem, hogy milyen értesítési címet és milyen átvételi módot jelöltem meg a regisztrációs kérelem nyomtatványon?

 • Kérjük, töltse ki a 41-es jelű, a névjegyzékbe vett adatok változásának bejelentésére szolgáló nyomtatványt.

II. Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezőkre vonatkozó szabályok

18. Szükséges-e regisztrálnom, ha Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezem?

 • NEM. A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak nem kell regisztrálniuk.

19. Szükséges-e regisztrálnom, ha Magyarországon tartózkodási hellyel rendelkezem, de az állandó lakcímem külföldön van?

 • IGEN, ebben az esetben kérnie kell a választó névjegyzékbe vételt, vagyis regisztrálnia kell. Kérjük, a 2. pontban foglaltak szerint járjon el.

20. Hol szavazhatok, ha Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezem?

 • A Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok főszabály szerint a magyarországi lakóhelyük szerinti szavazókörben szavazhatnak. Ha a szavazás napján nem a magyarországi lakóhelye szerinti településen tartózkodik és szavazni szeretne,

 1. amennyiben Magyarországon tartózkodik: átjelentkezhet másik településre,

 2. amennyiben külföldön tartózkodik: felvételét kérheti a tartózkodási helye szerinti külképviselet (nagykövetség, főkonzulátus) külképviseleti névjegyzékébe.

21. Mi a teendő, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezem, de a választás napján külföldön tartózkodom, és külföldön szeretnék szavazni?

 • A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak, amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodnak, ahhoz, hogy külföldön szavazhassanak, kérniük kell a külképviseleti névjegyzékbe vételüket. Kérjük, a 21. pontban foglaltak szerint járjon el.

22. Hogyan kérelmezhetem a külképviseleti névjegyzékbe vételt?

 • A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet, amelyben a külföldön tartózkodó választópolgár kérheti, hogy a tartózkodási helye szerinti külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) szavazhasson, a magyarországi lakóhely szerinti jegyzőhöz kell benyújtani.

 • A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy elektronikusan a valasztas.hu oldalon keresztül.

23. Szavazhatok-e levélben, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezem, de külföldön élek?

 • NEM. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, külföldön élő választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, személyesen.

24. Mikor kell benyújtani a külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelmet?

 • A kérelmet a választás kitűzését követően lehet benyújtani, és annak legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon kell megérkeznie a magyarországi lakóhely szerinti jegyzőhöz. Kérjük, figyeljék a határidőre vonatkozó tájékoztatókat!

 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak minden választást megelőzően kérelmezniük kell a külképviseleti névjegyzékbe vételt, amennyiben külföldön kívánnak szavazni!

25. Korábban, a 2014. évi magyar országgyűlési választást és/vagy a 2016. évi országos népszavazást megelőzően benyújtottam már külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet. Ez a kérelem a 2018. évi választásra érvényes-e?

 • NEM érvényes! A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgároknak minden választást megelőzően kérelmezniük kell a külképviseleti névjegyzékbe vételt, amennyiben külföldön kívánnak szavazni!

26. Mikor szavazhatok, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezem?

 • A külképviseleti szavazás időpontja főszabály szerint a magyarországi szavazás napja. Kérjük, figyelje majd az erre vonatkozó tájékoztatást!

27. Szavazhatok-e tiszteletbeli konzuli hivatalban?

 • NEM.

 

***

 

Letölthető tájékoztatók: