Sydneyi Magyar Református Egyház

Svantner Gergő (2018)
Svantner Gergő (2018)
Varga Adalbert (2019)
Varga Adalbert (2019)

A Sydneyi Magyar Református Egyház az Ausztráliai Magyar Református Egyház (AMRE) tagja. Az AMRE központja Melbourne, és kezdettől (2011) tagjai a Magyar Diaszpóra Tanácsnak.

Az ausztráliai magyar reformátusok első lelkésze dr. Antal Ferenc volt, az ő szolgálata nyomán alakult ki a reformátusok jelentős szervezete, újsággal, gazdag kulturális élettel a hitélet mellett. Az egyház munkájába egy második lelkész, Maczi István is bekapcsolódott 1986-ban. Később további lelkipásztorokkal és szolgatársakkal bővült az egyház munkatársi köre. Jelenleg 4 főállású lelkipásztor és több hitoktató végzi a feladatokat az AMRE-ben.

Ausztráliában szervezeti szempontból négy református kerület jött létre, melyek bár megnevezésükben hasonlítanak a magyarországi egyházkerületekre, merőben különböznek azoktól, mert egy-egy kerület gyakorlatilag egy egyházközséget és a hozzájuk tartozó területet jelenti. Ezek a következők:

  • Victoria Kerület
  • Queensland-i Kerület
  • Dél-Ausztráliai Kerület
  • New South Wales-i Kerület

A New South Walesi Kerületek központja Sydey (sydneyreformatusegyhaz.com.au), ahol jelenleg egy anyaegyházközség (Strathfield), valamint hat leányegyházközség működik. Ugyancsak e kerülethez tartozik a Canberrai Gyülekezet is.

A Sydneyi Magyar Református Egyház az Istentiszteleteken kívül rendkívül sokszínű programokkal várja az érdeklődőket. Figyelmet fordítanak a kikapcsolódásra és a közösség építésére, főképp a gyermekek igényeire.

Weboldal: http://sydneyreformatusegyhaz.com.au
http://reformatus.com.au/