Portugál - Magyar Együttműködési Egyesület

Szebegyinszki Kinga (2016)
Szebegyinszki Kinga (2016)
Orosz Anna Linda (2017, 2018, 2019)
Orosz Anna Linda (2017, 2018, 2019)
Kenéz Dóra (2022)
Kenéz Dóra (2022)

A Társaság alapítására Konkoly Norbert, volt lisszaboni magyar nagykövet támogatásával 2014. június 18-án került sor. Az alapítás közvetlen célja az volt, hogy a Magyar Kálvária ötvenedik évfordulójával kapcsolatos civil kezdeményezéseknek formai keretet biztosítson.

Szervezetünk általános célja, hogy a régi emigrációs generációinak tagjait, leszármazottait, és az újonnan érkező magyar családokat egymáshoz közelebb hozza: az előbbieket megismertesse a modern Magyarországgal, az utóbbiakat pedig segítse a magyar kultúrkörben tartani. Szeretnénk ezen kívül kulturális arculattal hidat képezni Portugália és Magyarország között.

Alapítása óta Társaságunk számos nagyszabású rendezvényt szervezett illetve támogatott. Az első ilyen a Magyarország új lisszaboni nagykövete tiszteletére rendezett előadással egybekötött ünnepi ebéd volt, amelyet nem sokkal később egy jótékonysági vacsora követett. 2015. március 7-én került sor a Fatimai Magyar Kálvária megalapításának ötvenedik évfordulójával kapcsolatos ünnepségre és Kondor Lajos, verbita szerzetes szobrának felállítására. Közös szervezésében került sor a Nagykövetség számára a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által tartós letétbe adott zongora -- hangversennyel egybekötött -- felavatására. 2015 szeptemberében Társaságunk huszonegy fős delegációja fatimai vendégekkel közös utazást tett Magyarországra, és számos hivatalos látogatáson, megbeszélésen vett részt.

2016. évi munkatervünkben igen sok intézményi, kulturális és közösségépítő tevékenység illetve kezdeményezés szerepel. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy Portugáliában megismertessük a modern Magyarországot, eloszlassuk az országgal kapcsolatos esetleges félreértéseket, és segítsük a reális ország-kép kialakulását.

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége 2016. május 9-én megrendezett közgyűlésén Társaságunkat tagjai közé választotta. A Szövetségben való aktív részvétellel célunk az, hogy bekerüljünk a magyar diaszpóra szervezetek hálózatába, és a tapasztalatcsere során új módszerekkel, kezdeményezésekkel ismerkedjünk meg.