Paraguayi Magyar Egyesület; Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége (LAMOSZSZ)

Nagy Estilla Virág (2018)
Nagy Estilla Virág (2018)
Katona Petronella Szandra (2019)
Katona Petronella Szandra (2019)
Juhászová Lucia (2020)
Juhászová Lucia (2020)

A Paraguayi Magyar Egyesületet 1936. május 7-én hozták létre a Paraguayba kivándorolt magyar családok, ma főként a paraguayi születésű magyar leszármazottak működtetik.

A szervezet múltjának számos fontos mozzanata ismert, de a legfontosabb történések az asucióni magyar kolónia fellendülésével kezdődtek. Kezdetben a brassói származású Rotbecher Károly éttermében találkoztak a magyarok rendszeresen, és a dr. Tényi György vezette Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének asuncióni osztálya szervezésében a nagy nemzeti ünnepeken is együtt emlékeztek.

Az egyesület magyar rádióadást működtetett 1936 és 1942 között, amely több mint 10 év szünet után 1953-tól heti kétszer egy órában újra felhangzott előbb a Radio Nacional, majd a Radio Charitas hullámhosszán. Az egyre élénkülő asuncióni magyar élet láttán 1955-ben dr. Baráth László elnökletével, egy korábbi szervezet működésének megújításával (a 1936 és 1942 között működött Paraguayi Magyar Egyesület), megalakították a Paraguayi Magyar Kultúregyesület és átvették a könyvtárukat is.

Röviddel ezután fellendült a szervezet működése, felvették a kapcsolatot a brazil és argentin magyar egyesületekkel, színműveket adtak elő, rendezvényeket szerveztek a magyar nemzeti ünnepeken. A reprezentatív események némelyikét az évek során az asuncióni elit bálok között jegyezték. Emlékezetes ezek sorában az 1956-ban, a nándorfehérvári győzelem 500 éves évfordulójára rendezett bál.

1996-ban Laszlo Istvan, Farkas Pinter és Miguel Angel Aranda Daroczi vezetésével újraalakult a máig aktív Paraguayi Magyar Egyesület, mely a mára körülbelül 20 családra zsugorodott kolóniát fogja össze. A szervezet tagjai havonta összeülnek, hogy megbeszéljék a családokat érintő eseményeket. Egyik kiemelkedő tevékenységük a „República de Hungría” nevű iskola támogatása. A tagok közösen megünnepelik a Szent István napot és a karácsonyt.

Az alapító okirat szerint ma legfontosabb céljuk az országban élő magyarok összefogása minden politikai és vallási célt mellőzve, valamint a magyar kulturális és baráti élet és a honfitársak támogatása.

Az egyesület 2004-ben alapító tagja lett a Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetségének (LAMOSZSZ), továbbá rendszeresen részt vesz a Diaszpóra Tanács éves ülésén.