Melbourne-i Magyar Cserkészek (54.sz Hunor és Magyar fiú - és 63.sz Tormay Cecil leány cserkész csapatok)

Cseke-Császár Dóra (2016)
Cseke-Császár Dóra (2016)
Bodor Viktória (2019)
Bodor Viktória (2019)
Várdai Levente (2024)
Várdai Levente (2024)

Az 1948/49-ben kezdődött tömeges magyar bevándorlás során több cserkésztiszt is érkezett Ausztráliába, így hamar megindult a cserkészek szervezkedése. Az első leigazolt csapat 1950-ben alakult Sydney közelében. Néhány év alatt több más városban is megalakultak az első cserkészcsapatok, így az 1955-ben rendezett nagy közös cserkész-összejövetelen, a Pan-Pacific Jamboreen már népes árvalányhajas kalapot viselő magyar cserkészcsoport vett részt. 

A cserkészet 1907-ben Angliából indult el, világszinten hamar elterjedt és meghódította a világ ifjúságának és az őket nevelni vágyóknak a szívét. A magyar cserkészet története még az első világháborút megelőző évekre vezethető vissza, de kibontakozására csak azt követően került sor. A cserkészet a kezdetektől híd szerepet tölt be az anyaországi és a szórványban-diaszpórában élő magyar közösségek között, jellemzően a cserekapcsolatokon és közös táborozásokon keresztül.

Mivel a magyarországi cserkészet lehetőségei 1945-öt követően elkezdtek beszűkülni – majd teljesen megszűntek –, számos cserkészvezető a kivándorlás mellett döntött és külföldön folytatták a magyar közösségek megszervezését és a fiatal nemzedékek nevelését. Az 1950-es évek elejére számos képesített és gyakorlattal rendelkező cserkésztiszt érkezett Ausztráliába, így a magyar kultúrát és nyelvet ápoló cserkészmunka a földrész több településén is megindult. Sydney után Melbourne-ben is igen hamar megvetették a lábukat a cserkészek, ahol 1953-tól kezdve működik cserkészcsapat. Az 54. sz. Hunor és Magyar fiú és a 63. sz. Tormay Cecil cserkészcsapatokat 1963-ban indították, utóbbi csapatszámát az alapítás éve után kapta.

Érdekesség, hogy 1966-ban, a Perth közelében megrendezett II. Ausztráliai Magyar Jamboree-n már a melbourne-i cserkészek is ott táboroztak a többi magyar cserkészcsapat társaságában. Az azóta eltelt több, mint fél évszázad alatt a magyar cserkészek számtalan őrsi gyűlést, csapatprogramot és tábort szerveztek a helyi fiataloknak, mindezt persze társadalmi munka keretén belül. Bár a koronavírus járvány kissé visszavetette a csapatok életét és létszámát, de a kétheti őrsi gyűléseken és a rendszeres túrákon most is magyar népdalokat énekelnek az ausztráliai magyar gyerekek. Hagyományosan nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a cserkészek családjaival is jó kapcsolatot ápoljanak, őket megszólító közös programokat is szerveznek. A csapatok aktív tagjai a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek (KMCSSZ), annak IV. kerületébe tartoznak és sok szállal kötődnek a szövetséghez, a vezetőképzés működtetéséből is kiveszik részüket.

Jelenleg a melbourne-i fiú és a lány cserkészek közösen, együttesen tevékenykednek Steverlynck Éva cserkésztiszt vezetésével. A mostani parancsnok gyerekkora óta cserkész, annak idején még New Yorkban lépett be a magyar cserkészek mozgalmába. Aztán a több évtizeddel ezelőtti Ausztráliába költözését követően, a leány csapat vezetőségének tagjaként folytatta önkéntes munkáját.