Melbournei Magyar Református Egyház

Plicher Dorottya (2016)
Plicher Dorottya (2016)
Farkas Dorina (2017)
Farkas Dorina (2017)
Marafejeva Nelli (2019, 2020)
Marafejeva Nelli (2019, 2020)

Az első ausztráliai magyar református gyülekezetet az 1949-ben érkezett magyar menekültek alapították, mondhatni még Ausztráliába való érkezésük előtt. A velük együtt utazó lelkipásztort, a kolozsvári származású dr. Antal Ferencet a hívek azonnal elfogadták, és 1952-ben Melbourne-ben a Fitzroy-i Presbiteriánus Gyülekezet lelkipásztorának választottak. Az ottani elöregedő, angol nyelvű gyülekezetet a frissen érkezett magyarokkal szerették volna megerősíteni. Így kezdődött a két évtizedes együttélés az ausztrál presbiteriánusokkal. 

A templom melletti gyülekezeti terem lassan valódi magyar közösségi központtá nőtte ki magát: a táncestélyek és ifjúsági zenés délutánok mellett színdarabok és kulturális műsorok kerültek bemutatásra. Az első magyar nyelvű hetilapot, a Magyar Újságot ugyancsak itt kezdték szerkeszteni. A templom melletti épületben magyar óvoda és napközi otthon nyílt, később a gyülekezet a magányos idősek számára is menedéket és otthont nyújtott a parókia területén.

Az 1956-os forradalom leverése után érkező menekülthullám új helyzet elé állította a konszolidáció útjára lépett gyülekezetet. Az új bevándorlókkal együtt nemcsak a gyülekezet létszáma változott meg, hanem annak társadalmi összetétele is, és az erősödő magyar közösség inkább önállóan akart létezni. 1969-ben bankkölcsön segítségével megvásárolták a North Fitzroy-i Szent Lukács templomot, és 1970. április 19-én kimondták a Független Magyar Református Egyház létrejöttét. A templom melletti gyülekezeti épületet Bocskai Központnak nevezték el, és benne igen gazdag gyülekezeti és társadalmi élet vette kezdetét. Itt kapott otthont a vasárnapi iskola, a gyülekezet ifjúsága, nőszövetsége, biblia köre. Nagyterme a vasárnapi közös gyülekezeti ebédek mellett számos családi est és bál helyszíne lett.

A kétezres évek elején előbb a műemlék templom, majd a Bocskai Központ teljes felújítására került sor. A több mint fél millió dolláros beruházást a gyülekezet közadakozásból fedezte. A közelmúltban elsősorban a gyülekezet lelki arculata újult meg: bevezették az ünnepi kétnyelvű istentiszteletet, és integrálták az újonnan érkezett bevándorló magyarokat. A gyülekezet Vasárnapi iskolája is újult erővel működik, ahol ma mintegy ötven gyermek ismerkedik a magyar nyelv és kultúra értékeivel. Elmondhatjuk, hogy a North Fitzroy-i magyar református gyülekezet ma is élő és gyarapodó közösség.