Melbournei Magyar Református Egyház

Plicher Dorottya (2016)
Plicher Dorottya (2016)
Farkas Dorina (2017)
Farkas Dorina (2017)

Az első ausztráliai magyar református gyülekezetet az 1949-ben érkezett magyar menekültek alapították, mondhatni még Ausztráliába való érkezésük előtt. A velük együtt utazó lelkipásztort, a kolozsvári származású dr. Antal Ferencet a hívek azonnal elfogadták, és 1952-ben Melbourne-ben a Fitzroy-i Presbiteriánus Gyülekezet lelkipásztorának választottak. Az ottani elöregedő, angol nyelvű gyülekezetet a frissen érkezett magyarokkal szerették volna megerősíteni. Így kezdődött a két évtizedes együttélés az ausztrál presbiteriánusokkal. 

A templom melletti gyülekezeti terem lassan valódi magyar közösségi központtá nőtte ki magát: a táncestélyek és ifjúsági zenés délutánok mellett színdarabok és kulturális műsorok kerültek bemutatásra. Az első magyar nyelvű hetilapot, a Magyar Újságot ugyancsak itt kezdték szerkeszteni. A templom melletti épületben magyar óvoda és napközi otthon nyílt, később a gyülekezet a magányos idősek számára is menedéket és otthont nyújtott a parókia területén.

Az 1956-os forradalom leverése után érkező menekülthullám új helyzet elé állította a konszolidáció útjára lépett gyülekezetet. Az új bevándorlókkal együtt nemcsak a gyülekezet létszáma változott meg, hanem annak társadalmi összetétele is, és az erősödő magyar közösség inkább önállóan akart létezni. 1969-ben bankkölcsön segítségével megvásárolták a North Fitzroy-i Szent Lukács templomot, és 1970. április 19-én kimondták a Független Magyar Református Egyház létrejöttét. A templom melletti gyülekezeti épületet Bocskai Központnak nevezték el, és benne igen gazdag gyülekezeti és társadalmi élet vette kezdetét. Itt kapott otthont a vasárnapi iskola, a gyülekezet ifjúsága, nőszövetsége, biblia köre. Nagyterme a vasárnapi közös gyülekezeti ebédek mellett számos családi est és bál helyszíne lett.

A kétezres évek elején előbb a műemlék templom, majd a Bocskai Központ teljes felújítására került sor. A több mint fél millió dolláros beruházást a gyülekezet közadakozásból fedezte. A közelmúltban elsősorban a gyülekezet lelki arculata újult meg: bevezették az ünnepi kétnyelvű istentiszteletet, és integrálták az újonnan érkezett bevándorló magyarokat. A gyülekezet Vasárnapi iskolája is újult erővel működik, ahol ma mintegy ötven gyermek ismerkedik a magyar nyelv és kultúra értékeivel. Elmondhatjuk, hogy a North Fitzroy-i magyar református gyülekezet ma is élő és gyarapodó közösség.