Manchesteri Zsigmond Király Iskola

Rakitai Réka (2016, 2017)
Rakitai Réka (2016, 2017)
Cseh Csaba (2017, 2018)
Cseh Csaba (2017, 2018)
Boldizsár Zsófia Ágnes (2019)
Boldizsár Zsófia Ágnes (2019)

A Zsigmond Király Iskola egy non-profit, klubtagsági díjjakból fenntartott és önkéntesek által vezetett klub és iskola, amelyet 2014-ben Manchesterben alapítottunk.

Legfőbb célunk a magyar kultúra ápolása, és hagyományaink, nyelvünk továbbadása. Segítjük a magyar családokat és a magyar származású gyermekeket, hogy kulturális és nemzeti identitásukat ápolhassák, őrizhessék. Számos, főleg két- vagy háromnyelvű család számára mi vagyunk az egyetlen olyan környezet, ahol a gyermekek a magyar nyelvet intenzíven használhatják. Büszkék vagyunk arra, hogy programjaink alkalmával a helyi önkormányzatok és szociális intézetek gondozásában lévő magyar gyermeket is magunk közt tudhatjuk.

Intézményünk egyedülálló Észak-Angliában, ezért igyekszünk klubtagjainknak széleskörű programot kínálni. A baba-mama klubtól az óvodán át, az iskolai osztályokon és ifjúsági csoporton keresztül a felnőtt korosztályig mindenkit számos izgalmas, aktív kikapcsolódási formával, tanulási lehetőséggel várunk. Van magyar néptánc csoportunk és egy most alakuló kórusunk. Dráma körünk fejleszti az önismeretet, az önbizalmat és elősegíti a kapcsolatok kialakulását. Beszédközpontú angolóráink a beilleszkedést és az integrációt segítik, jóga óránk pedig aktív kikapcsolódást kínálnak.

Iskolánkban a tantervet magyar hagyományaink, népi és nemzeti ünnepeink köré fontuk. Az irodalom, írás-olvasás, történelem, néptánc, ének-zene, dráma, kézműves foglalkozások közelebb hozzák a magyarság kultúrát. A tizenéves korosztály számára a hagyományos ismeretek mellett egy kifejezetten identitáserősítő programot is kidolgoztunk, amelynek az önismeret, a konfliktuskezelés és a pszicho-dráma is részét képezi. Külön osztálykirándulásokat is szervezünk számukra, ezek növelik az összetartozás érzését, és segítik a barátságok kialakulását. Pedagógusaink kivétel nélkül szakképzettek, kiválóan ötvözik az angol és a magyar oktatási rendszer legjavát, és izgalmas, játékos, kreatív módon inspirálják és motiválják a gyerekeket anyanyelvük megismerésére.

2016-ban sikeresen megszerveztük az I. Zsigmond Király Konferenciát. Ez volt az első olyan konferencia az Egyesült Királyságban, amely továbbképzést biztosított azoknak a szervezőknek, pedagógusoknak, akik saját közösségükben közösségszervezőként, vagy oktatásszervezőként tevékenykednek. Célunk olyan tudás és tapasztalat átadása volt, amely segíti az Egyesült Királyságban szervezett vagy szervezendő magyar közösségek, klubok, iskolák, óvodák és minden gyermekprogramot szervező intézmény kiépítését illetve megerősítését. Mindez elősegíti, hogy az itt élő magyarság nyelvtudása fejlődjön, a közösségek száma gyarapodjon, és a magyar identitás generációkon át fennmaradjon. A konferencia talán legnagyobb eredménye egy folyamatosan bővülő, közös kommunikációs csatorna, amelyen keresztül ma már az összes magyar intézmény kapcsolatot tarthat egymással.

Szorosan együttműködünk a Manchesteri Magyar Közösséggel, a Chesteri Magyar Közösséggel, és több magyar vállalkozóval, magyar könyvesbolttal is. Segítségükkel gazdag kulturális és társadalmi életet, illetve változatos, nemzeti sajátosságokkal bíró programokat kínálhatunk a környékünkön élő magyar családok számára.